Steria skal sikre EUs interne nett

Moderne løsninger for å avverge avlytting.

Steria skal sikre EUs interne nett
I Sterias markedsføring handler det om tilby rett sikkerhet til rett sted på rett tid. Bilde: Detalj fra Steria sikkerhetsplakat

I en pressemelding fra Steria heter det at det fransk-britiske IT-selskapet har landet en kontrakt med EU verdt 6 millioner euro, tilsvarende 50 millioner kroner.

Avtalen gjelder for fire år, og kan forlenges i til sammen to år. Den er inngått med EUs hovedsekretariat (General Secretariat of the European Union).

Avtalen går ut på å modernisere og sikre nettverkene som brukes til intern kommunikasjon innen EU, og mellom EU og medlemslandene.

PKI-løsningene skal standardiseres og gjøres mer framtidsrettet. De skal også gjøres mer robuste og mer pålitelige. Samtidig skal omleggingen av sikkerhetsinfrastrukturen gjøre bruken enklere og i større grad regjert av automatiserte prosedyrer. Også mobile brukere skal sikres.

Steria skal bidra i tre faser: planlegging, implementering og drift.

I implementeringsfasen vil Steria samarbeide med tre andre selskaper: Open Trust for PKI-programvare, Safenet for infrastrukturkomponenter og Gemalto for smartkort.

Behovet for å sikre EUs interne nett kan sees i lys av den siste tids avsløringer av amerikansk etterretnings avlytting av sine allierte, blant annet avlyttingen av mobiltelefonen til Tysklands kansler Angela Merkel.

Dette er Sterias andre store EU-kontrakt på kort tid. I desember ble Steria og Unisys valgt til å modernisere nettet til EU-kommisjonens generaldirektorat for skatt og toll. Dette er en treårsavtale verdt 63 millioner euro.