Steria sparker mens de ansetter

Steria-sjef Kjell Rusti ansetter 50 nye hoder i løpet av året, men må sparke 21.

Steria-sjef Kjell Rusti ansetter 50 nye hoder i løpet av året, men må sparke 21.

IT-konsulentselskapet Steria Norge økte omsetningen med 11 prosent fra 2002 til 2003, til 615 millioner kroner. Samtidig med omsetningen, vokser også bemanningen jevnt. Innen 2006 skal selskapet øke fra dagens 259 ansatte til 400.

– Ja, vi har all grunn til å være fornøyd. Vi har bygd opp, mens markedet har rustet ned, og vi har hatt fokus på å skape et vinnermiljø. 2004 er året for nøktern optimisme, sa Steria-sjef Kjell Rusti til digi.no i begynnelsen av februar.

Men nå må 21 hoder gå. Dette til tross for at Steria ansetter 50 nye mennesker, fortrinnsvis som forretningsrådgivere og utviklere. Allerede 33 nye er på plass fra januar.

    Les også:

— De 21 som må gå, kan ikke erstatte de som nå ansettes. Oppsigelsesprosessen har pågått over lengre tid og har samlet seg opp. Årsaken er nettopp at ledelsen ikke ser lett på å si opp folk, sier kommunikasjonsdirektør Anders Lindgren til digi.no.

I en e-post til ansatte som digi.no har fått kjennskap til, begrunner administrerende direktør Kjell Rusti at omsetningen og resultatet for første kvartal i år, var klart lavere enn budsjett.

«Nedbemanning på enkelte områder er dessverre uunngåelig», meddeler Rusti.

Steria står overfor et oppkjøp som blir offentliggjort om noen få dager. Dette innebærer at Steria flytter til Posthuset som også skal ta mål å romme 400 mennesker.

- Vi klarer ikke å vokse så fort organisk innen 2006. Et oppkjøp er derfor en naturlig følge av vår vekststrategi, forteller Lindgren.

Fire personer i administrasjonen går som følge av flyttingen. Fem personer blir overtallige i drift og 12 personer går i konsulentvirksomheten.

«Vi har i det lengste håpet at vi kunne unngå reduksjoner i konsulentvirksomheten i privat og offentlig sektor. Dette er medarbeidere som skal være fakturerbare og som skal skaffe oss verdifulle inntekter ved sin timefakturering. Vi har over en lang periode forsøkt å få opp beskjeftigelsen og gjort tiltak for omstilling, men vi må dessverre innse at 12 personer fortsatt ikke har tilfredsstillende beskjeftigelse», sier Rusti i e-postbeskjeden til de ansatte.

Til toppen