Steria vinner storkontrakt med politiet

Steria-sjef Kjell Rusti fikk fornyet sin kontrakt med politiet og er sikret en halv milliard kroner.

Steria-sjef Kjell Rusti fikk fornyet sin kontrakt med politiet og er sikret en halv milliard kroner.

IT-selskapet Steria har vunnet en av selskapets største norske kontrakt med politiet, Domstoladministrasjonen og Kriminalomsorgen til en antatt verdi opp mot 500 millioner kroner.

Avtalen strekker seg over tre år med opsjon på ytterligere to, og har en samlet verdi på rundt 500 millioner kroner.

Det er tredje gang Steria vinner denne kontrakten med Politiet. Nå omfatter avtalen også Domstoladministrasjonen og Kriminalomsorgen. Kontrakten består av en rammeavtale på alt av dataromutstyr og nettverkskomponenter, samt vedlikehold og en rekke andre tjenester knyttet til dette. Årlig verdi på avtalen antas å bli minst 100 millioner kroner.

Avtalen skal sikre en effektiv videreutvikling av politiets infrastruktur og sørge for at de er oppdatert på teknologifronten.

Steria vil ha en viktig rolle som rådgivende og gjennomførende partner for justissektoren i Norge, skriver selskapet i en pressemelding.

- Vi vil også ha et ansvar for kvalitetssikring av alle produkter og tjenester i en mest mulig enhetlig løsning, og samtidig møte organisasjonens krav til rask omstilling og fleksibilitet, sier direktør for infrastruktur Trygve Solem.

Til toppen