Sterk avslutning fra Kitron

Kitron avlsuttet 1997 med et sterkt fjerdekvartal og rettet dermed opp helhetsinntrykket for året. Selskapet ønsker å videreføre sin ekspansive strategi i Sverige og satser på å øke omsetingen i dette markedet til 120 millioner innen år 2000.

Kitron avlsuttet 1997 med et sterkt fjerdekvartal og rettet dermed opp helhetsinntrykket for året. Selskapet ønsker å videreføre sin ekspansive strategi i Sverige og satser på å øke omsetingen i dette markedet til 120 millioner innen år 2000.

Kitron leverte onsdag et resultat for fjerde kvartal 1997 på 12,8 millioner kroner mot 7,4 millioner i samme periode 1996. For hele 1997 endte dermed Kitron på et resultat før skatt på 18 millioner kroner av en omsetning på 373 millioner. Den sterke avslutningen forklares delvis med sesongmessige svingninger men også god kapasitetsutnyttelse og redusering av varer under tilvirkning.

Selskapet vil ikke betale ut utbytte for 1997 grunnet fortsatt sterkt kapitalbehov. Det blir benektet av ledelsen at dette kapitalbehovet kan knyttes opp til konkrete planer om oppkjøp.

- Dersom vi skal kjøpe opp nye selskaper, vil vi trolig trenge ytterligere kapitaltilførsel. Vi har ingen konkrete planer - men nye oppkjøp er likevel en del av strategien, sier økonomidirektør Knut Lonar i Kitron til digi.no. Han legger til at selskapet tross alt har god kapasitet i året som kommer.

- Dersom vi utnytter ressursene fullt ut kan vi omsette for 600 millioner i 1998, sier Lonar. Det er nesten 230 millioner kroner mer enn det selskapet omsatte for i 1997.

Til tross for sterk vekst må Kitron trolig foreta permitteringer også i år - men disse blir kortsiktige, sier økonomisjefen.

- Vi regner med å måtte permittere opp mot 25 ansatte i produksjonen, men dette skyldes sesongmessige variasjoner. Etter at reglene for kontraktsansettelser ble endret, er vi nødt til å ha en slik praksis, sier Lonar. Han benekter at permitteringene har noe å gjøre med at Alphatron overtar mye av komponentproduksjonen for Stento.

- Stento er en av mange kunder og representerer ikke mer en omtrent fem prosent av omsetningen. Dessuten vil omleggingen ta tid, så vil vil ikke merke noe av dette ennå, sier Lonar.

Til toppen