– Sterk etterspørsel

Software Innovation tjener gode penger på bedrifters filkaos.

– Sterk etterspørsel
Programvareselskapet Software Innovation leverte svært gode resultater for årets første seks måneder. Adm. direktør Torstein Harildstad forventer at fremgangen vil holde seg. Selskapet er eid av oppkjøpsfondet Borea. Bilde:

Programvareselskapet Software Innovation har for alvor fått i gang seddelpressen. Mens omsetningen økte fra 148 millioner i de første seks månedene av 2011, så fakturerte selskapet for 171 millioner kroner i årets første seks måneder.

Men vel så interessant er at dette har skjedd uten at kostnadene har fulgt med. Driftsresultatet økte nemlig fra 11,5 millioner kroner til 30,5 millioner i år. Driftsmarginen gikk dermed fra 7,7 prosent til 17,8 prosent i perioden.

– Det er gøy å se at vi utvikler oss til å bli et produktselskap med tilhørende resultatmarginer. Vi er stolte av hva vi har klart i første halvår, og har stor tro på at den positive utviklingen fortsetter i siste halvdel i 2012, sier Torstein Harildstad, administrerende direktør i Software Innovation.

Selskapet har satset tungt innen programvare for informasjonshåndtering, dokumentkontroll og saksbehandling bygget på Microsoft SharePoint og Office. Når vi spør Harildstad om hvorfor selskapet nå kan skilte med den kraftige resultatforbedringen svarer han slik:

– Vi har jobbet mye med å fokusere oss på noen områder, og det bærer vi fruktene av nå, sier direktøren.

Men også at de har ryddet opp i den danske virksomheten har gjort at lønnsomheten er kraftig forbedret. Lederskifte, kostnadsreduksjoner og økt satsing på kundeservice- og dialog har ført til at resultatet i den danske enheten har forbedret seg med 10 millioner kroner i første halvår.

Men det er først og fremst økt etterspørsel etter dokumenthåndterings-verktøy som har ført til bedre resultater.

– Offentlig sektor er et veldig viktig område for oss, og vi er med på å digitalisere Norge. Men vi har også stor suksess med ProArc, (bransjeløsning for dokumenthåndtering, mye brukt i blant annet olje-og gassbransjen, red. anm). Der har vi en veldig god tilvekst av nye kunder. Vi opplever et stadig økende behov i privat sektor. Det kaoset mange har på sine filservere kan ikke fortsette, sier Harildstad til digi.no.

    Les også:

Les mer om: