Sterk finsk mobilvekst

Det finske televerket opplevde en enorm vekst innenfor GSM-mobiltelefoni i fjor. Veksten i antall abonnenter ble på hele 130 prosent.

Det finske televerket opplevde en enorm vekst innenfor GSM-mobiltelefoni i fjor. Veksten i antall abonnenter ble på hele 130 prosent.

Antall GSM-kunder med 329.000 i 1996 til 582.000. Dette tilsvarer en pluss i 1996 på 130 prosent for det statseide finske televerket.

Totalt sett vokste antall mobilkunder med 36 prosent. For mens GSM opplever en enorm vekst er det status quo for NMT 900 med 440.000. NMT 450 kundene var 188.500 ved siste årsskifte mot i underkant av 200.000 året før.

Det ventes et salg på 600.000 mobiltelefoner i år, mot en halv million i fjor.

Til toppen