Sterk framgang for Malaysias "Multimedia Super Corridor"

Det internasjonale panelet - ledere i Acer, Cisco, SGI, Microsoft osv - for Malaysias milliardsatsing i IT er tilfreds med utviklingen og foreslår bare mindre justeringer.

Det internasjonale panelet - ledere i Acer, Cisco, SGI, Microsoft osv - for Malaysias milliardsatsing i IT er tilfreds med utviklingen og foreslår bare mindre justeringer.

Det internasjonale panelet - IAP for "International Advisory Panel" - har møter en gang i året. Bill Gates hadde ikke tid til å delta i år heller, men var representert og fikk en åtte siders rapport. Gates kom til Malaysia 13. september og snakket med flere viktige personer, blant dem statsminister Mahathir Mohamed.

Multimedia Super Corridor - MSC - oppsto som en ide i 1995 og ble startet året etter. Det består av en korridor på 15 ganger 50 kilometer i en tidligere palmeplantasje sør for hovedstaden Kuala Lumpur. 362 selskaper har etablert seg i korridoren. Målet er 500 innen 2003. Tall for 323 av selskapene, inkludert 26 amerikanske, viser investeringer på 227 millioner dollar. Den malaysiske regjeringen håper på ytterligere 5,3 milliarder dollar de neste fem årene. MSC forventes da å gi 35.000 arbeidsplasser og bidra til store eksportinntekter. Korridoren er bare en del av innsatsen til regjeringen for å trekke til seg store utenlandske IT-selskaper og få dem til å etablere både regionale hovedkvarterer og produksjonsanlegg.

I fjor ble den nye "intelligente byen" Cyberjaya i MSC innviet. Infrastrukturen til denne byen og til resten av MSC er anslått å ha kostet Malaysia 520 millioner dollar. I tillegg kommer den doble skyskraperen Petronas til 780 millioner dollar og den nye internasjonale flyplassen i Kuala Lumpur til 2,34 milliarder dollar. Disse investeringene - 3,64 milliarder dollar - utgjør brorparten av de 3,92 milliarder dollar som myndighetene hittil har investert i MSC. Ferdigstilt ventes MSC-prisen å bli 7,28 milliarder dollar.

I november vil den malaysiske regjeringen avsløre en langsiktig økonomisk plan for å sette fart i IT-utviklingen. Planen går ut på å skifte fokus for regjeringens industripolitikk, fra produksjonsbasert økonomi (den gamle) til en kunnskapsbasert økonomi (den nye). Observatører sitert av EETimes mener at landets økonomi viser klare tendenser til framgang etter den store Asia-krisen, og tross i skepsisen overfor den politiske utviklingen i landet. I 1998 skrumpet økonomien med 7,5 prosent. I 1999 vokste den med 5,6 prosent. Tall for første kvartal 2000 viser en 11,7 prosent økning av bruttonasjonalproduktet i forhold til samme periode i fjor. Tradisjonell industri og vareproduksjon går så det suser: 29,7 prosent vekst de fire første månedene i 2000 og et handelsoverskudd med på over 6,6 milliarder dollar hittil i år.

Malaysia søker å trekke til seg flere utenlandske eksperter. Regjeringen arbeider med lovgivning som kan bidra til dette. Her er det hard konkurranse med Singapore, Taiwan og Hongkong. Malaysia har dessuten store problemer med å holde på sine egne talenter, og mange nyutdannede foretrekker å dra utenlands.

På IAP-møtet advarte Acer-sjef Stan Shih at MSC engasjerer seg i for mange områder og at man vil få problemer med manglende kompetanse. Han anbefalte fokus for å oppnå verdensklasse i utvalgte nisjer. Shih sa også at malaysiske teknologiselskaper ikke utvikler seg så raskt som de burde, antakelig på grunn av tørke på investeringslysten kapital. Singapore og Hongkong ser foreløpig ut til å trekke til seg flere programvareeksperter og selskaper. Shih roste myndighetenes engasjement, men stilte spørsmålstegn ved hvorvidt lokale teknologientreprenører virkelig var villig til å utvikle den nye økonomien. Han foreslo større incentiver overfor investorer.

SGI-sjef Bob Bishop mente at MSC går utmerket men trenger noen justeringer, blant annet for å fange opp dagens vektlegging av trådløs kommunikasjon.

Andre IAP-ledere er fra Microsoft, Compaq, NEC, Fujitsu, Reuters og Lucent. Statsminister Mahathir deltok på møtet, og kom rett fra et besøk i USA.

Malaysiske myndigheter sa at de fire universitetene i MSC allerede er i ferd med å produsere tilstrekkelig med kompetente kandidater til å ivareta områdets behov.

Les om Bill Gates og Microsofts Asia-satsing i disse artiklene:


Bill Gates: IT-keiser i India
India: Lokale giganter i allianse med Microsoft
Indias statsminister i samspill med begge Bill
Fjernarbeid flytter jobber fra USA til India
Microsoft trapper opp egen virksomhet i India
Bill Gates vil ha MIT Media Lab i India
Gates - statsministerkamerat i Malaysia
Microsoft: Drahjelp til IT i Malaysia
Gates fletter et internasjonalt nett for Microsoft

Til toppen