Sterk GSM-vekst i Nord-Amerika

Etter en vekst på 200.000 nye kunder i mai og juni, har 10 nord-amerikanske GSM-operatører passert 600.000 GSM-kunder i 500 byer med over 20.000 innbyggere.

Etter en vekst på 200.000 nye kunder i mai og juni, har 10 nord-amerikanske GSM-operatører passert 600.000 GSM-kunder i 500 byer med over 20.000 innbyggere.

GSM har eksistert som et alternativt mobiltelefonsystem i Nord-Amerika i halvannet år, men kundetallet kan foreløpig synes beskjedent for den amerikanske og canadiske befolkningen, som tilsammen teller 280 millioner mennesker.

Men salget de siste ukene, med godt over 3.000 nye kunder daglig, kan tyde på at mobilsystemet er i ferd med å vinne noe terreng mot systemet PCS. I GSM-systemenes dekningsområde finnes imidlertid nesten 90 millioner mennesker, og nye steder (over 20.000 innbyggere) med GSM-nett øker med fire daglig, ifølge interesseorganisasjonen for GSM-operatører, GSM North America.

Der finnes GSM-nett i 26 amerikanske stater og tre canadiske provinser, som dekkes med 27 GSM-1800 (DCS) lisenser. Antall GSM-kunder i verden ble doblet siste år, ifølge Newsbytes og GSM World.

En tredel (68) av verdens GSM-operatører har over 100.000 kunder, 11 operatører har over en million GSM-kunder.

Til toppen