Sterk GSM-vekst også i USA

Mobiltelefoni basert på GSM-standarden er i sterk vekst i USA som tradisjonelt har holdt seg til andre typer digitale mobilstandarder. Bare i år ventes det at antall GSM-brukere vil doble seg til seks millioner.

Mobiltelefoni basert på GSM-standarden er i sterk vekst i USA som tradisjonelt har holdt seg til andre typer digitale mobilstandarder. Bare i år ventes det at antall GSM-brukere vil doble seg til seks millioner.

Det er North American GSM Alliance som teller antall GSM-kunder i USA og trenden er helt klar. GSM-systemene fikk 600.000 nye kunder i første kvartal og 660.000 nye kunder i andre kvartal, slik at totalantallet etter første halvår endte på vel 4,2 millioner kunder sammenliknet med vel tre millioner ved siste årsskifte. Det er ventet at veksten vil fortsette i samme tempo, og skjer dét vil antallet GSM-kunder nærme seg - og kanskje passere - seks millioner før år 2000.

GSM-telefoni er nå tilgjengelig i 45 amerikanske stater og halvparten av Canada.

I kjølvannet av denne veksten øker også leveransene til stadig nye og ekspanderende GSM-nett. Blant selskapene som har tjent på det er svenske Ericsson.

Det skjer nå en konsolidering innenfor amerikansk mobilindustri, og Finanstidningen skriver at det betyr at mobilselskapene kan begynne å sammenlikne prisene fra delstat til delstat, noe som tidligere har vært svært vanskelig. Svært få av USAs mobilselskap har nasjonale nett, AT&T er et av selskapene som har best dekning.

I USA tilbyr sju av de største PCS-leverandørene også GSM-tjenester, mens en finner GSM-telefoni i åtte av de største byene. GSM dekker nå 176 millioner av den nord-amerikanske befolkningen, eller 52 prosent av den canadiske og 62 prosent av den amerikanske befolkningen.

Til toppen