Sterk kritikk mot justisministeren i DVD-saken

Rettighetsorganisasjonen EFN reagerer kraftig på justisministerens uttalelser i DVD-saken, og mener hun har gitt en klar forhåndsdømming av Jon Johansen

Rettighetsorganisasjonen EFN reagerer kraftig på justisministerens uttalelser i DVD-saken, og mener hun har gitt en klar forhåndsdømming av Jon Johansen

Justisminister Hanne Harlems uttalelser til pressen om den såkalte "DVD-saken" har vakt stor oppsikt i det norske informatikkmiljøet, skriver organisasjonen Elektronisk Forpost Norge (EFN) i en pressemelding.

EFN viser til følgende avsnitt i en artikkel fra digi.no: "Det er mange som syntes at DVD-Jon var tøff da han knakk koden, men det er ødeleggende for næringslivet hvis man aksepterer den typen ødeleggelser. Vi må gjøre noe med budskapet og forståelsen, sa justisministeren."
Les hele saken her:
Hacker-jegere møtes i Oslo

Rettighetsorganisasjonen konkluderer med at landets justisminister synes det er uproblematisk å forskuttere utfallet av en mulig straffesak, før det er tatt ut tiltale. Organisasjonen reagerer kraftig på disse uttalelsene.


EFN er det norske motstykket til Electronic Frontier Foundation (EFF) som har engasjert seg sterkt i forsvaret av Jon Johansen og alle de andre tiltalte i søksmålet fra den internasjonale filmindustrien. (For historikk i DVD-Jon saken, se relaterte artikler under denne artikkelen).

EFN understreker at Jon Johansen ikke er dømt, men at saken er under behandling i rettsvesenet.

- Det er intet mindre enn merkelig at landets justisminister nå går ut og tar et så tydelig standpunkt i denne saken. Ifølge en betenkning skrevet av Professor Jon Bing på oppdrag av Electronic Frontier Foundation er det slett ikke mulig å trekke noen sikre konklusjoner om at han heller vil bli dømt, uttaler organisasjonen i en pressemelding

EFN oppfatter justisministerens uttalelser som en klar forhåndsdømming av Jon Johansen (bildet), og frykter at uttalelsene vil være til skade for en uhildet og rettferdig rettsprosess.
Organisasjonen ser det som svært viktig for demokrati og rettssikkerhet at vanlige, hevdvunne rettsprinsipper og rettigheter også gjelder, respekteres og overholdes i nettsamfunnet eller når det dreier seg om "data".

EFN påstår også at justisministeren ikke har greie på fakta i denne saken, og at hun bør bør trekke uttalelsen tilbake og beklage den.
SAKENS BAKGRUNN:

I vinter foretok norsk politi en ransaking og beslag hos en norsk 16-åring og hans far. Mistanken var piratkopiering av DVD-filer eller medvirkning til slik virksomhet.

Jon Johansen har deltatt i en internasjonal gruppe av programmerere som via Internett har samarbeidet om å lage programvare for å spille av krypterte data fra DVD-plater.

Gruppen hevder at formålet kun har vært å gjøre det mulig å spille av DVD-plater også på datamaskiner som kjører operativsystemer som har så liten markedsandel at utstyrsleverandørene ikke bryr seg med å tilby støtte. For eksempel operativsystemet Linux.
Hanne Harlem var ikke tilgjengelig for kommentar i dag.
Til toppen