Sterk kundeøkning for SAS

Dataselskapet SAS Institute AS, som hovedsakelig lever av lisensiering av egen programvare, økte lisensinntektene med 34 prosent i 1999. Selskapet går med overskudd, noe som ikke minst skyldes en sterk omsetningsøkning blant nye kunder.

Dataselskapet SAS Institute AS, som hovedsakelig lever av lisensiering av egen programvare, økte lisensinntektene med 34 prosent i 1999. Selskapet går med overskudd, noe som ikke minst skyldes en sterk omsetningsøkning blant nye kunder.

Omsetningen på nye kunder økte med 71 prosent i forhold til året før, og samlet solgte SAS Institute for 87 millioner kroner i fjor, opplyser selskapet i en pressemelding.

SAS Institute lisensierer ut sin programvare og opererer med totalpriser som inkluderer support, vedlikehold, nye versjoner og integrasjonsgaranti. Kjernevirksomheten består av lisensiering av programvare innen beslutningsstøtte, balansert målstyring, CRM, datavarehus og såkalt e-Intelligence.

- Det er spesielt gledelig at hele 98 prosent av kundene fra 1998 også handlet hos oss i 1999, er administrerende direktør Mikael Hagströms kommentar til fjorårsårsresultatet.

- Vi passerte alle våre salgsmål med god margin. Vi installerte til sammen 19 nye datavarehus i fjor, inkludert blant annet Posten Norge, Norsk Medisinaldepot og SpareBank1 Nord-Norge, sier Hagström, som har ambisjoner om å doble selskapets omsetning i løpet av den kommende treårsperioden.

Tall fra European Information Technology Observatory, EITO, viser at SAS Institute A/S i Norge økte sin andel av totalmarkedet med 22 prosent i 1999. Det tilsvarende tallet for 1998 var 17 prosent, skriver selskapet i pressemeldingen.

Internasjonalt passerte SAS Institute i fjor milliarden i omsetning - i dollar. 60 prosent av totalomsetningen på 1,02 milliarder dollar var innenfor datavarehus.

Europa/Midt-Østen/Afrika sto for 37 prosent av den samlede omsetningen i SAS Institute i 1999, og området økte sin omsetning med 20 prosent i forhold til 1998. 53 prosent av omsetningen skjedde i Nord-Amerika.

Bank og finans (20%) utgjør den største kundegruppen på internajsonal basis, mens industri (17%), offentlig forvaltning (13%), forsikring (11%), telekom (10%), salg/service (10%) og helsevesen (10%) kommer på de neste plassene.

SAS Institute Norge A/S ble etablert i 1986 og har i dag vel 60 medarbeidere.

Til toppen