Sterk kundevekst i NetCom

Økende andel abonnementskunder driver Netcom veksten, viser ferske tall.

Økende andel abonnementskunder driver Netcom veksten, viser ferske tall.

NetComs svenske eier Telia Sonera har falt fra 5.985 millioner kroner i fjor til 5.524 millioner kroner i år etter tredje kvartal.

I Norge er den økende andel abonnementskunder som driver veksten til Netcom. Antall abonnementskunder økte med åtte prosent. Dette skyldes blant annet kravet på obligatorisk registrering av kontantkortkunder som ble redusert med 45.000 i tredje kvartal.

Antall abonnementskunder økte med 22.000.

Nettoomsetningen i tredje kvartal viste 1.991 millioner kroner. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på 657 millioner kroner og driftsresultatet 363 millioner kroner.

Den gjennomsnittelig inntekt per kunde (arpu) for Netcom økte fra 342 kroner i fjor til 353 i år.

Omsetningen til eierselskapet Telia Sonera steg til 22.229 millioner kroner, fra 20.496 millioner kroner.

Resultatet var likevel bedre enn hva analytikerne på forhånd hadde antydet til 4.515 millioner kroner og en omsetning på 21.691 millioner kroner.

Telia Sonera regner med en fortsatt sterk volumvekst innen mobilkommunikasjon, mens prispresset vil begrense omsetningsøkningen på hjemmemarkedet.

Sverige beregner mindre omsetning på faste tjenester, men tror dette delvis vil kompenseres av salg på andre tjenester.

Telia Soneras EBITA-marginal ventes å bli cirka 34 prosent.

Antallet mobilkunder i Sverige økte med 57.000 i dette kvartalet.

Telia Soneras arpu gikk ned til 216 kroner mot 234 kroner for ett år siden og 222 kroner andre kvartalet.

Telia Sonera regner med at konsernets omstruktureringskostnader under fjerde kvartal i år vil ligge på omtrent samme nivå som under det tredje kvartalet.

Av omstruktureringskostnader er 511 millioner kroner videreført til den svenske virksomheten. Ved utgangen av tredje kvartalet hadde 746 medarbeidere akseptert pensjonstilbudet.

Til toppen