BEDRIFTSTEKNOLOGI

Sterk økning i bredbånd-dekningen

Under halvparten av kommunale institusjoner kan kople seg til bredbånd. Blant husstander og bedrifter er andelen over 60 prosent.

Norsk Telegrambyrå
12. des. 2002 - 07:50

Det viser en kartlegging som ECON Senter for økonomisk analyse og Teleplan har gjort, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Det er ikke alle som kan knytte seg til et høyhastighetsnett som benytter seg av muligheten. Kommunenes rådhus og de videregående skolene er i dag for en stor del knyttet opp, mens det gjenstår en del før bibliotekene og grunnskolene kommer opp på samme nivå.

- Bredbånd er en viktig forutsetning for et nyskapende næringsliv og en god offentlig sektor i hele landet. Det er fortsatt et stykke igjen før vi når regjeringens mål for utbredelse av bredbånd, sier samferdselsminister Torild Skogsholm. Hun fikk bredbånd-rapporten onsdag.

Stimulans

Regjeringens politikk går ut på at det offentlige skal stimulere til konkurranse om å tilby elektroniske kommunikasjonsnett. Offentlige myndigheter skal etterspørre og ta i bruk bredbåndstjenester.

Ifølge ECON er det ulike årsaker til gapet mellom muligheter og faktisk tilknytning til bredbånd: manglende tilbud i områder der institusjonene er lokalisert, manglende kunnskap om bredbånd og økonomiske rammebetingelser.

Det har vært en kraftig økning i bredbåndsdekningen for privat sektor, der dekningen til norske husstander har økt fra 20 prosent til over 60 prosent på to år. For kommunale institusjoner er dekningen 47 prosent.

Tilskudd

- Fortsatt er det slik at mange kommuner har et for dårlig utbygd tilbud. Denne kartleggingen gir oss god oversikt over hvor markedsaktørene finner det lite attraktivt å ha et kommersielt tilbud av bredbåndstjenester, sier samferdselsministeren.

Kommunenes Sentralforbund (KS) tror ikke regjeringens strategi er god nok til å nå målet om bredbånd til alle skoler, sykehus, biblioteker og rådhus innen 2005.

KS mener staten må innta en langt mer aktiv rolle for sikre et likeverdig bredbåndstilbud i alle deler av landet. Staten må sørge for et regelverk som sikrer like konkurransevilkår og stimulerer til konkurranse. KS vil også ha statlige investeringstilskudd i områder der det ellers ikke er mulig å få etablert kommersielle bredbåndstilbud.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.