Sterk økning i konkurser i IKT-sektoren

(NTB) Konkurser i selskaper innenfor IKT-sektoren økte med 39 prosent i fjor i forhold til året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå, SSB.

(NTB) Konkurser i selskaper innenfor IKT-sektoren økte med 39 prosent i fjor i forhold til året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå, SSB.

Mens det var 187 konkurser i 2001 økte tallet til 259 i fjor.

I alt ble 826 arbeidstakere berørt av IKT-konkurser i 2002, mot 584 året før.

Antallet åpnede konkurser for selskaper innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) utgjorde 5,8 prosent av alle konkurser i næringslivet i fjor.

De fleste konkursene innen IKT i 2002 fant sted innenfor konsulentvirksomheten i sektoren. Det ble åpnet 139 konkurser i IKT-konsulentbedrifter i 2002, mot 106 året før og 40 i år 2000.

Innenfor IKT-varehandel ble det åpnet 103 konkurser i fjor, en økning på 47 prosent fra året før, viser SSB-tallene.

Til toppen