Sterk pengestrøm til Europolitan

Det svenske mobilselskapet Europolitan opplever utflating av kundetilstrømningen, men sterk bedring av sine finanser. Første kvartal økte omsetningen med 34 prosent til 923 millioner kroner sammenliknet med samme periode i fjor. Resultat etter finansielle poster steg med 75 prosent til 291 millioner kroner.

Kundeveksten endte på 42.000 i første kvartal, mot 50.000 i samme periode i fjor. Halvparten av de nye kundene til selskapet kjøper forhåndsbetalte mobiltelefonkort. Selskapets tilbud om trådløst kontor til næringslivet fikk 4.200 nye kunder i kvartalet, som betyr at ansatte i Saab, Ericsson Radio System og Enea Data bytter ut fasttelefonen med mobiltetefon.

Selskapets finansielle stilling er i sterk forbedring med stor omsetningsvekst og økt trafikk per kunde. Hver mobilkunde i selskapet omsatte for 500 kroner første kvartal i fjor og 541 kroner i år. Om en inkluderer forhåndsbetalte mobilkort reduseres snittkundens bruk av mobiltjenester med fem prosent fra 488 kroner til 465 kroner. Resultat etter finansielle poster økte fra 166 millioner kroner i fjor til 291 millioner kroner i år, mens resultat etter skatt endte på 210 millioner kroner opp fra 166 millioner kroner året før.

Europolitan hadde 666.000 GSM-kunder ved kvartalets utløp, som er en vekst på 41 prosent eller 192.000 kunder fra samme periode i fjor. 115.000 av de registrerte kundene benytter seg av forhåndsbetalte mobilkort.

To av Europolitans eiere, Vodafone og Air Touch fusjonerte tidlig i kvartalet. De to selskapene eier 71 prosent av selskapet.

Til toppen