Sterk som UNIX - enkel som Mac

Apple har lansert sitt første tjenersystem noensinne - og deler av Mac OS X Server tilbys gratis med fritt tilgjengelig kildekode.

Apple har lansert sitt første tjenersystem noensinne - og deler av Mac OS X Server tilbys gratis med fritt tilgjengelig kildekode.

I praksis er Mac OS X Server en Unix-pakke for Apples G3-maskiner med tilpasset grafisk brukergrensesnitt. Pakken kan ikke brukes til å kjøre vanlige Mac-applikasjoner på klient-siden. Mac OS X som klientsystem blir ikke tilgjengelig før i november. (X står for romertall ti, altså versjon 10 av MacOS.)

Innerst i Mac OS X Server er mikrokjernen Mach 2.5, en videreføring av den Unix-mikrokjernen som Apples nåværende visepresident Avie Tevanian utviklet i sin studenttid på Carnegie Mellon. Rundt denne mikrokjernen er det fritt tilgjengelige Unix-miljøet BSD 4.4, der de fleste standard POSIX-programmeringsgrensesnittene skal være på plass. Andre komponenter er:

  • en Java virtuell maskin etter standarden JDK 1.1.6.
  • Apple filtjenester
  • oppstart av iMac-klienter over nettet
  • Apaches http-tjener i versjon 1.3.3
  • Apples plattform for web-basert applikasjonsutvikling WebObjects

Tilgang til alle disse komponentene går gjennom det kjente Mac-grensesnittet. Pakken inneholder også verktøy som styringsprogramvare. Den fulle utgaven av Mac OS X har fått en listepris på 499 dollar, og kommer ferdiginstallert på G3-tjenere. Utdanningsinstitusjoner kan få pakken for 299 dollar.

De tre komponentene som er hentet fra det åpne programvarefellesskapet - Mach-kjernen, BSD-miljøet og Apache-tjeneren - er samlet i en egen pakke kalt Darwin, og tilbys gratis fra Apples nettsted under Apples åpen programvarelisens. Styremedlem Eric Raymond fra Open Source Initiative (OSI) var tilstede under lanseringen av Darwin, og gikk god for at selskapets lisens retter seg fullt ut etter kravene fra OSI. Det innebærer at kildekoden til Darwin, med de endringene Apple har gjort i de frie komponentene, er fritt tilgjengelig, og kan endres fritt, forutsatt at endringene også publiseres. Det uttalte motivet for denne framgangsmåten er å få gode tips til hvordan systemet kan forbedres.

(Raymonds tilstedeværelse betraktes som svært viktig. Raymond har en svært høy stjerne i OSI-miljøet som følge av artikkelen The Cathedral and the Bazaar som banet veien for at kommersielle selskaper har nærmet seg den åpne programvaremodellen. Se peker til denne artikkelen i høyre marg.)

Ifølge iCEO ("interim Chief Executive Officer") Steve Jobs, gir en G3-maskin under Mac OS X Server langt større ytelse i form av webforbindelser per sekund enn noen tilsvarende priset Intel-maskin, uansett om denne kjører Windows NT eller Linux.

Jobs hadde ingen kommentarer til alternativet, nemlig å kjøre G3-maskinen under Linux, en løsning flere jeg snakket med på MacWorld i januar i år mente måtte være den absolutt mest overlegne i pris/ytelse.

Til toppen