Sterk vekst for Abelia i 2004

IKT-forbundet Abelia med Paul Chaffey i spissen, fikk et hyggelig løft i 2004.

IKT-forbundet Abelia med Paul Chaffey i spissen, fikk et hyggelig løft i 2004.

Abelia, en del av NHO, har telt opp og gleder seg over at 96 nye medlemsbedrifter med over 10.100 ansatte har meldt seg inn i Abelia i løpet av året. 2004 blir dermed det beste i Abelias 3-årige historie.

Abelia er den ene av to bransjeforbund for IKT-bransjen i Norge og konkurrerer delvis med IKT Norge.

- Jeg synes det er fantastisk. Vi har hatt et meget godt år i 2004, både med tanke på oppslutning og på næringspolitisk gjennomslag i saker som er viktige for medlemmene, sier en fornøyd Abelia-leder, Paul Chaffey. 96 nye IKT- og kunnskapsbedrifter har meldt seg inn i Abelia i år. Dette gir ny medlemsrekord for Abelia, med totalt 430 medlemsbedrifter. Disse bedriftene sysselsetter 25.097 årsverk innen IKT, forskning, undervisning og konsulentvirksomhet.

Medlemstallet i Abelia har økt jevnt siden etableringen i juni 2001. I snitt har 8 bedrifter meldt seg inn hver eneste måned i 2004. - Jeg synes det er inspirerende å oppleve en slik tilstrømming av medlemmer, sier Chaffey. Målt i antall årsverk hos de nye medlemmene, har vi i 2004 hatt den største årlige fremgangen i Abelias historie. Telenor-konsernets innmelding i februar bidro sterkt til at antall årsverk i Abelia-bedriftene i år har økt med 52% (netto).

Abelia har på 3,5 år rukket å bli den 5. største landsforeningen i NHO. IKT- og kunnskapsbransjen er også den sektoren som vokser raskest i NHO. Chaffey mener at en viktig grunn til at bedriftene melder seg inn, og ikke minst at de blir, er muligheten for å få til næringspolitiske resultater i saker som er viktige for IKT- og kunnskapsbedriftene. - Det er en styrke at bedriftene i Abelia og de andre NHO-bransjene står sammen om felles næringspolitiske interesser. Vi får også svært hyggelige tilbakemeldinger på den konkrete medlemsservicen Abelias advokater gir i arbeidsgiverspørsmål, sier Chaffey

Til toppen