Sterk vekst for Fujitsu Siemens i Norge

I regnskapsåret fram til 31. mars økte Fujitsu Siemens Norge omsetningen med 21 prosent, og bommet så vidt på milliarden.

I forhold til forrige regnskapsår, viser tallene for regnskapsåret fram til 31. mars 2003 en økning i antall solgte enheter på 16 prosent til 83.050, og en økning i omsetning på 21 prosent til 986 milliarder. Tallet på ansatte økte fra 55 til 56.

Administrerende direktør Vidar Berg i Fujitsu Siemens Computers Norge mener han er kommet opp i en markedsandel på 16,4 prosent etter overgang til fullstendig indirekte salgsmodell, med Itegra, Scribona og SMG som distributører.

Konserntallene for det samme regnskapsåret er ennå ikke klare, men er offisielt oppgitt som forventede tall. Det ventes en nedgang i omsetningen på 2,5 prosent fra 5,434 milliarder euro i forrige regnskapsår til 5,35 milliarder euro det siste året. Driftsutgiftene er samtidig redusert med 87 millioner euro, og driftsresultatet er økt fra 30 millioner euro til 56 millioner. Herfra må det trekkes 52 millioner euro i omstrukturering, hvilket reduserer bunnlinjen til beskjedne 4 millioner euro, mot 29 millioner euro i regnskapsåret fram til 31. mars i fjor.

Omstruktureringen har redusert tallet på ansatte fra 7755 til 7380. I løpet av første halvdel av inneværende regnskapsår, skal tallet ned i 7100.

Selv med kraftig satsing på forbruker-PC-er, utgjør storbedrifter den tyngste kundemassen, med 54 prosent av omsetningen. Små og mellomstore bedrifter står for 20 prosent, forbrukere for 22 prosent.

Berg siterer IDC-tall som viser at markedssegmentet økte med 21 prosent i konsernets hjemmemarked Europa, mens konsernets omsetning økte med 52 prosent. I Europa generelt, og også i blant andre Danmark, Finland, Sverige og Norge, leder Fujitsu Siemens innen konsument-PC-er – og tjener penger på dem.

Les mer om:
;