Sterk vekst for Mamut

Til tross for dårlige tider legger Mamut og Eilert Hanoa frem hyggelige tall.

Mamut fikk i første kvartal 2003 en omsetning på 32,5 millioner kroner mot 26,8 millioner kroner i samme periode i 2002. Dette gir en hyggelig organisk vekst på 22 prosent.

Mamut selger billige økonomisystemer og programvare for Internetthandel, samt CRM til små og mellomstore bedrifter.

Selskapet fikk et positivt driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for første kvartal på 3,6 millioner kroner mot 1,5 millioner i samme periode i 2002. Det er særlig en sterk vekst i Sverige som har gitt løftet.

Driftsresultat etter avskrivninger (EBIT) for første kvartal ble 2,3 millioner kroner mot 200.000 kroner for samme periode i 2002. Dermed går selskapet til Hanoa i et ordentlig pluss.

Mamut har nå 130 ansatte og noen over 30.000 brukere på sin programvare og 13.000 løpende serviceavtaler.

Les mer om:
;