Sterk vekst for mobilt bredbånd

Post- og teletilsynet har målt temperaturen på det norske telemarkedet.

Sterk vekst for mobilt bredbånd
(Bilde: Svein Erik Dahl, Samfoto)

Post- og teletilsynet har målt temperaturen på det norske telemarkedet.

Post- og teletilsynet (PT) la i dag med rapporten «Det norske ekommarkedet 2009», hvor tilsynet har analysert utviklingen innen ulike deler av bredbånds- og telefonimarkedene.

PT konkluderer med at det norske ekommarkedet har greid seg bra gjennom finanskrisen i 2009. Omsetningen har økt med knappe to prosent til i underkant av 33 milliarder kroner.

Rapporten viser at mange av trendene som også har blitt observert i tidligere år, fortsatte i 2009. Blant annet ser man at etterspørselen etter mobile tjenester øker, mens stadig flere dropper fasttelefonien.

For første gang er det flere husstander som har fast bredbånd enn som har fasttelefoni. Antallet abonnenter med fasttelefon er nå på nivå med 1980. Andelen som har fast bredbånd er nå på 70 prosent, men PT-direktør Willy Jensen er ikke helt fornøyd med veksten.

- Det er spennende at forbrukerne bruker mer moderne måter å kommunisere, men jeg hadde gjerne sett at andelen husholdninger som tar i bruk bredbånd hadde steget raskere, sier Jensen i en pressemelding. Andelen i 2009 var på 67 prosent.

Taletrafikken over både mobil og fasttelefon har falt helt siden 2001. Nedgangen har vært på 37 prosent fram til nå. Mye av fallet skyldes likevel at oppringt Internett er redusert til nesten null. Men også når man ser bort fra dette denne delen av taletrafikken, har bruken blitt redusert med 11 prosent siden 2001 og med to prosent fra 2008 til 2009. Riktignok vokser taletrafikken via mobiltelefon ganske mye, men ikke nok til å kompensere reduksjonen i bruk av fasttelefoni som var på 20 prosent fra 2008 til 2009.

SMS er derimot fortsatt i vekst. Hver abonnent sendte i snitt 103 meldinger hver måned i fjor, noe som er én ekstra per måned i forhold til i 2008. Samtidig har gjennomsnittsprisen for meldingene stadig på vei nedover. Den er nå på 30 øre per melding.

Tale via mobilnettet har også blitt billigere. Gjennomsnittprisen er på 68 øre per minutt, mens den var på 74 øre i 2008.

Utviklingen i antallet abonnenter av fast bredbånd. Hentet fra rapporten «Det norske ekommarkedet 2009» utgitt av Post- og teletilsynet i mai 2010.
Utviklingen i antallet abonnenter av fast bredbånd. Hentet fra rapporten «Det norske ekommarkedet 2009» utgitt av Post- og teletilsynet i mai 2010.

Antallet xDSL-abonnenter har hatt en negativ utvikling helt siden andre halvdel av 2008, og antallet abonnenter synker stadig raskere. Dette veies opp av at stadig flere får bredbånd basert på enten fiber eller kabel-tv-nettverk. Etter en kraftig nedgang i første halvdel av 2009, er det svært sterk vekst i salget av nye fiberabonnenter i andre halvdel av året. Men også antallet nye kabel-tv-baserte bredbåndsabonnementer vokser raskere enn noensinne.

Mobilt bredbånd er i fortsatt i kraftig vekst, og ved årsskiftet passerte antallet abonnenter en halv million. 55 prosent av abonnementene er private, og privatkundene stod for 80 prosent av datatrafikken.

Veksten ser ut til å fortsette inn i 2010, og i løpet av årets første kvartal økte antallet abonnementer med mer enn 50 000.

Antallet tilbydere av mobiltelefoni har blitt redusert med ti siden toppåret 2007.

- Kanskje ser vi nå en konsolidering av antall tilbydere i det norske markedet, og den har vi sett etter lenge, sier Jensen. Han uttrykker tilfredshet med at ekommarkedet synes å klare seg bra også i utfordrende økonomiske tider.

PT merker seg at Telenors andel av totalomsetningen også falt i 2009, men tilbakegangen er bare 0,9 prosentpoeng. Samtidig økte Network Norway sin andel av omsetningen med 0,9 prosentpoeng.

Hele rapporten er tilgjengelig her.

Til toppen