Sterk vekst for Tandberg-konkurrent

Polycom, som er Tandberg ASA sin sterkeste konkurrent, leverte onsdag resultater som viser en tredobling i omsetningen i fjerde kvartal.

Polycom selger både tele- data- og videokonferanseutstyr. Etter at selskapet satte fart i sitt salg av videokonferanseutstyr fjerde kvartal 1997 har omsetningsveksten vært enorm.

Onsdag ble tallene for fjerde kvartal 1998 lagt frem, og de viser en omsetning på 36 millioner dollar. Det gir en vekst på 197 prosent fra fjerde kvartal 1997. Samtidig har selskapet beveget seg fra et underskudd på 8,1 millioner dollar til et overskudd på 6,5 millioner dollar.

Omsetningen i fjerde kvartal, og det tilhørende resultatet, er spesielt oppsiktsvekkende fordi flere aktører, blant dem Tandberg ASA var skeptiske til de tallene som Polycom presenterte tidligere i år. Skepsisen lå i om de varene som Polycom hadde levert til sine distributører og forhandlere - og dermed inntektsført - virkelig ville bli solgt videre i markedet, eller om de ville komme i retur.

Nå ser det altså ut til at omsetningen for selskapet er reell.

I hele 1998 omsatte Polycom for 111,7 millioner dollar, mot 46,6 millioner dollar i 1997. Resultatet økte fra et underskudd i 1997 på 14,7 millioner dollar til et overskudd i 1998 på 14,8 millioner dollar.

For året under ett kan selskapet vise til en driftsmargin på 20 prosent, og en bruttomargin på 50 prosent. I fjerde kvartal var resultatmarginen imponerende 21,5 prosent.

Det siste året er salgs- og markedsføringskostnadene øket med 67 prosent, og utgjør nå 19,6 prosent av omsetningen mot 28 prosent av omsetningen i 1997. Utviklingskostnadene har gått ned både i relative og absolutte termer og utgjør nå 12,3 prosent av omsetningen. Nedgangen skyldes i all hovedsak at selskapet startet utviklingen av den produktserien som er solgt gjennom det siste året i 1997 uten at det gav noe salg før mot slutten av året.

digi.no har tidligere kalkulert andelen av Polycoms omsetning som er videokonferanse-utstyr. Disse utregningen er basert på de løpende kvartalstallene og uttalelser fra Polycoms ledelse til digi.no og amerikanske analytikere.

Våre beregninger har vist at i første kvartal solgte Polycom 1.350 enheter til i overkant av 4 millioner dollar. Bruttomarginen var trolig på 45 prosent.

I andre kvartal var omsetningen i antall enheter oppe i 4.051 og i dollar lå den trolig på 10 millioner. Bruttomarginen var steget til 49 prosent.

Ved gjennomgangen av tredje kvartal skrev vi at basert på tidligere uttalelser fra Polycom om veksten i tradisjonell virksomhet, og nye samtaler med selskapets finansdirektør i går, ser det ut som om selskapet har hatt en omsetningsvekst på videokonferanse-utstyr fra andre til tredje kvartal på over 45 prosent. Det skulle tilsi en omsetning på rundt 14 millioner dollar for denne delen av virksomheten.

Bruttomarginen på videokonferanse passerte 50 prosent i tredje kvartal.

Dersom utviklingen på slutten av året har fulgt utviklingen de tre første kvartalene, så solgte Polycom videokonferanseutstyr i årets siste kvartal for rundt 20 millioner dollar. Samtidig ser det ut til at marginene er minst like høye som tidligere i 1998. Selskapet har uttalt at de har en målsetning om å opprettholde en bruttomargin på 44-47 prosent på lang sikt.

I Europa markedsfører Polycom sine produkter under navnet Polyspan.

Du finner tidligere artikler om Polycoms resultater i høyre marg og nederst på denne siden.

Til toppen