Sterk vekst for Teleplan

Telekonsulentselskapet Teleplan AS økte omsetningen fra 88 millioner kroner i 1997 til 157,7 millioner i 1998. Driftsresultat før skatt, finans og bonus ble 19 millioner kroner, en vekst fra ti millioner i 1997. De 130 ansatte mottar en bonus på 3,7 millioner kroner på grunn av det gode resultatet.

Telekonsulentselskapet Teleplan AS økte omsetningen fra 88 millioner kroner i 1997 til 157,7 millioner i 1998. Driftsresultat før skatt, finans og bonus ble 19 millioner kroner, en vekst fra ti millioner i 1997. De 130 ansatte mottar en bonus på 3,7 millioner kroner på grunn av det gode resultatet.

Teleplan leverer rådgivningstjenester og systemløsninger innen telematikk. Nye teleoperatører i Norge, Europa og Sør-Amerika utgjorde den største kundegruppen i fjor. Teleplan har i tillegg betydelig omsetning innenfor forsvarssektoren.

Teleplan har en ordrereserve på cirka 75 millioner kroner og forhandler i disse dager om nye store kontrakter på hjemmemarkedet og i utlandet. Den høye aktiviteten i telekomsektoren genererer fortsatt sterk etterspørsel.

- Målet i år er å vise at den sterke veksten vi har opplevd i hjemme- og nærmarkedet er bærekraftig, sier administrerende direktør i Teleplan, Asgeir Myhre.

Tallene representerer virksomhet i Europa og Sør-Amerika. Teleplan har tidligere skilt ut selvstendige forretningsenheter som opererer tildels meget store prosjekter i Asia og Midtøsten hvor cirka 450 medarbeidere er engasjert.

Teleplan ble stiftet i 1959 og markerer sitt 40-årsjubileum i år. Selskapet eies 100 prosent av gründeren Jørgen Longem og hans familie.

Til toppen