Sterk vekst i bruk av nasjonale fellesløsninger som Altinn og ID-porten

Da Norge stengte ned ble trafikken doblet. Nå skryter IT-ministeren av landets digitale byggeklosser.

Sterk vekst i bruk av nasjonale fellesløsninger som Altinn og ID-porten
Viktige byggeklosser: Digitaliseringsdirektoratets direktør Steffen Suturius og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, som mener direktoratets tjenester har vært avgjørende i korona-håndteringen. Foto: Marius Jørgenrud

Bruken av digitale fellesløsninger som Altinn, ID-porten og kontakt- og reservasjonsregisteret har økt jevnt og trutt de siste årene.