Sterk vekst i bruken av WLAN

Det finnes ingen norske tall, men en undersøkelse fra USA viser hvor raskt trådløs nett har blitt tatt i bruk.

Tall fra Pew Internet & American Life Project viser at hver sjette amerikanske nettbruker nå bruker trådløse WLAN-nett. Unge bruker veier tungt. Er du under 27 er sjansen for at du har trådløste nett dobbelt så stor.

Tre av fire voksne amerikanere bruker en datamaskin og 63 prosent av bruker Internett.

Til toppen