Sterk vekst i mobildata

PT-direktør Torstein Olsen presenterte tallene for telekommarkedet i 2012.

Sterk vekst i mobildata
PT poengterer den kraftige økningen i mobil datatrafikk. Presentasjonen som denne illustrasjonen er hentet fra, kan lastes ned fra lenken oppgitt i artikkelen. Bilde: Post- og teletilsynet

Oslo (NTB-Ole Henrik Tveten): Vi snakker noe mindre i telefon enn tidligere, mens databruken øker kraftig, viser nye tall fra Post- og teletilsynet.

Post- og teletilsynet presenterte tallene for telekommarkedet 2012 onsdag. Direktør Torstein Olsen sier årsrapporten ikke byr på de helt store overraskelsene.

– Den bekrefter den trenden vi har sett i flere år, sier direktøren til NTB.

For femte år på rad var det i 2012 nedgang i hvor mye norske abonnenter i sum snakket i telefonen, det vil si mobil-, fast- og bredbåndstelefoni. Men nedgangen er veldig liten.

Samtidig var det ny rekord i hvor mye av taletrafikken som går i mobilnettet. Hele 73 prosent av denne trafikken kom fra mobilnettene. På spørsmål om fasttelefonen er døende, svarer Olsen, ja.

Antall SMS-meldinger ligger stabilt. Selv om tallene viser en økning på ni millioner fra 2011 til 2012, er det likevel en svak nedgang per abonnement. Hver abonnent sender i gjennomsnitt 101 meldinger hver måned, uansett avtale. I 2011 var tallet 102.

Pakkepriser
Norske mobilselskaper har økt inntektene fra det kundene betaler for selve abonnementet.

Torstein Olsen
Torstein Olsen Bilde: Post- og Teletilsynet

Andelen omsetning som mobilselskapene henter fra abonnementene har økt fra 28 til 41 prosent. Inntekter fra abonnementsavgift utgjør mer enn 6 av 16 milliarder kroner i omsetning fra mobiltelefoni, ifølge tallene.

– Teleoperatørene har beveget seg mer bort fra variable inntekter som kommer via taleminutter og SMS, til fastpriser hvor du får inkludert pakker, sier Olsen.

Antall mobilabonnement står nesten stille i Norge. I fjor ble det tegnet 100.000 nye abonnement.

Passive brukere
Mobildata sto i fjor for 20 prosent av omsetningen for alle mobiltjenester totalt, og nesten seks av ti mobilkunder genererte datatrafikk.

I Norge finnes det per i dag cirka 5,8 millioner mobiltelefoner, og andelen smarttelefoner øker sterkt. Trolig er det rundt 4,3 millioner smarttelefoner i Norge, men nesten én million av disse brukes ikke til annet enn å vise seg fram med.

– Mange av disse har abonnementspakker med datatrafikk inkludert, og man kan lure på hvorfor de er helt passive. De brukes kun til å ringe og sende sms med, sier Olsen.

Dippedutter
Tallene som ble presentert i rapporten er nokså lik trenden ellers i Europa.

– Norge ligger kanskje litt tidlig an i eksplosjonen i datatrafikken, sammen med andre nordiske land. Det kan ha sammenheng med at Norden, og kanskje Norge spesielt, er teknologifriker. De er interessert i nye «dippedutter» og har penger til å skaffe seg disse, sier Olsen.

Han tror tendensene fra årets rapport vil fortsette framover.

– Fallende taletrafikk, økende datatrafikk og økende andel fastabonnementsinntekter. Det vil vi helt sikkert se framover, spår direktør Olsen. (©NTB)