Sterk vekst i nettannonser

Annonsering på Internett har for årets første ni måneder hatt en samlet vekst på 41 prosent.

Annonsering på Internett har for årets første ni måneder hatt en samlet vekst på 41 prosent.

Veksten i annonsering på nettet lå i september på 52 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. For årets ni første måneder har den samlede veksten vært 41 prosent.

Totalomsetningen for nettannonsene vil i år passere 600 millioner kroner.

- Årets tall viser at Internett er blant de største annonsenkanaler i Norge, sier styreleder Arne-Inge Chrisophersen i Mediebyråenes Interesse Organisasjon (MIO). Han tror utviklingen vil fortsette.

- Men det er forstatt et stykke å gå for å nå papirutgavene, som i fjor hadde en samlet omsetning på syv milliarder på bare dagsavisene (bruttotall), forteller fagsjef Geir Engen i Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

Det var også vekst i annonsevolum i papirutgavene på 8,9 prosent, viser tall fra MBL.

Han mener at veksten viser at annonsørene bruker nettet bevisst for å skape dialog mellom selger og bruker og til å posisjonere merkervarer.

Tall fra bransjeorganisasjonene NettForum/Inma, viser at det i september var en økning i merkevareannonsering på 56 prosent sammenlignet med september 2003, mens økningen de ni første månedene er på 40 prosent.

Det er også sterk vekst i rubrikkannonsering i september, med en økning på 59 prosent for eiendom, 45 prosent for bil/motor og 44 prosent for stilling ledig. For årets tre første kvartal er økningen 69 prosent for eiendom, 51 prosent for bil/motor og 42 prosent for stilling ledig.

Til toppen