Sterk vekst i salget for EDB

EDB-sjef Endre Rangnes legger frem vekst og rokkerer i ledelser hos driftsgiganten.

EDB-sjef Endre Rangnes legger frem vekst og rokkerer i ledelser hos driftsgiganten.

EDB la frem resultater i dag morges som viste løft i omsetning og resultat.

EDB fikk i første kvartal en omsetning på 1.231 millioner kroner, opp 31 prosent 1047 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Justert for solgte virksomheter, viser driftsinntektene en vekst på 31 prosent, forteller selskapet.

Men resultatet følger ikke med: EDB fikk et resultat etter skatt på 44 millioner kroner i 1. kvartal i år, mot 51 millioner kroner i samme periode 2004.

- EDB legger til grunn at den makroøkonomiske utviklingen i våre markeder vil være positiv ut 2005 og ved inngangen til 2006. Vi har ikke endret syn på utviklingen i det nordiske IT-markedet i 2005, og våre delmarkeder, og forventer fremdeles en markedsvekst på linje med 2004, skriver selskapet.

I tillegg til tallene la Endre Rangnes frem en omrokkering i ledelsen i EDB.

EDBs John-Arne Haugerud, vil fra 1. mai 2005 tre inn i en ny stilling i konsernledelsen med ansvar for forretningsutvikling samt planlegging og gjennomføring av større outsourcings-oppdrag. Konserndirektør for løsninger, Ole Urdahl, vil fra samme tidspunkt tre inn som konserndirektør for IT Drift.

Ole Urdahl har tidligere vært viseadministrerende direktør for IT Drift og ledet forretningsområdet i den perioden Haugerud var konstituert konsernsjef for EDB i 2003.

Eva Trasti konstitueres i stillingen som konserndirektør for Løsninger.

Til toppen