Sterk vekst i store oppkjøp

Minnene fra dotcom-kollapset svinner - stadig flere blir mega-oppkjøp.

Minnene fra dotcom-kollapset svinner - stadig flere blir mega-oppkjøp.

Denne uken startet med to store milliardoppkjøp i IKT-bransjen. eBay kjøpte Skype og Oracle kjøpte Siebel. Disse kjøpene er ikke enestående i år. Så langt i år har 11 selskaper offentliggjort avtaler verdt over en milliard dollar, ekskludert gjeld, ifølge Thomson Financials.

    Les også:

Også her hjemme har det skjedd store oppkjøp. Telenor brukt seks milliarder svenske kroner på å kjøpe Bredbandsbolaget og 1,4 milliarder danske kroner på Cybercity. Telia kvitterte med å kjøpe Chess, i et oppkjøp som kan gjøre gründeren Idar Vollvik til milliardær. Teleanalytiker John Strand mente prisen var forrykt høy.

TDC har tidlgiere kjøpt Song, WM-data kjøpte Atos og Catch er i ferd med å slukes av Ventelo.

Tall fra Thomson Financial viser at gjennomsnitlig størrelse på globale teknologioppkjøp har blitt doblet siden bunnen i 2002.

Den forrige toppen ble nådd i 2000, da 8.568 avtaler ble gjort med en gjennomsnittlig verdi på 57,2 millioner dollar. I 2002 var det bare 3.805 slika oppkjøp, med gjennomsnittsverdi på 17,4 millioner dollar.

Siden den gang har størrelsen på avtalene steget kraftig. Gjennomsnittsstørrelsen hittil i år er steget til 35,4 millioner dollar, opp fra 24,9 millioner i fjor. Samtidig har antallet avtaler faktisk falt marginalt sammenliknet med samme periode i fjor.

Både Skype-oppkjøpet og Chess har gitt mange dotcom-vibrasjoner. Men det er fremdeles et godt stykke igjen til 2000-nivået.

Teknologiselskaper har de siste årene typisk valgt mindre avtaler som sannsynligvis ikke ville skade bunnlinjen, sier Thomson Finanscial til News.com.

Etter dotcom-perioden da IT-selskapene ble priset utifra muligheten for fremtidig inntekt, skiftet fokuset markant mot hva de faktisk presterte og hadde prestert. Nå ser man mer fremover igjen, og selskapene har blitt mer risikovillige.

Men planen bak oppkjøpene er endret siden 2000, mener Kevin Sidders i Credit Suisse First Bostons teknologigruppe. Fokuset i oppkjøpene har blitt mer finansielle og mindre teknologisk strategiske, sier han til News.com.

Teknologisektoren vokser ikke så fort som under boomen, og vekst må derfor i større grad sikres gjennom oppkjøp. Fokuset på størrelse øker, og Sidders hevder det er nær sammenheng mellom størrelse på omsetning og profitt i dagens Silicon Valley.

- Folk pleide å tenke "hvordan skal jeg utvikle produktet mitt?" og kjøpe selskaper som passet til denne planen. Nå gjør de mer finansielt strategiske avtaler, heller enn de som er strategiske for forretningen, sier han til News.com.

Sidders mener Oracle er et kroneksempel på dette. Selskapet har på under et år slukt både Peoplesoft, deres nyoppkjøpte JD Edwards og nå Siebel.

Til toppen