BEDRIFTSTEKNOLOGI

Sterk vekst i Telenor

Trafikkvekst i faste og mobile nett og innenfor satellitt bidro sterkt til Telenors salgsvekst på 11 prosent til 28,4 milliarder kroner i fjor, som også bidro til at driftsresultatet økte med en milliard til 3,85 milliarder kroner.

Frode Eriksen
22. feb. 1999 - 12:37

Telenors konserndirektør, Torstein Moland, mener at et resultat før skatt på 2,5 milliarder kroner er tilfredsstillende. Telenor opplevde sterk trafikkvekst i faste og mobile nett, i et år der antall trafikkminutter i fastnettet økte med vel 16 prosent fra 1997 til 1998. Internettrafikk bidro sterkt til veksten, som nå utgjør 20 prosent av lokaltrafikken.

Telenor satte i fjor ned prisene på samtaler med 800 millioner kroner, noe som også påvirker resultatet i negativ retning. Dette er imidlertid en del av den nye telekonkurransen, som Moland karakteriserte som virksom. Telenors markedsandeler innenfor de ulike trafikkgruppene er i dag vel 88 prosent på utlandstelefoni, 94 prosent for trafikken til mobiltelefonnettene, 92 prosent på fjerntrafikk og 98 prosent på lokaltrafikk.

Før første gang passerer Telenor Mobil et driftsresultat på én milliard kroner, eller helt nøyaktig 1,047 milliard. Selskapet er markedsledende innenfor GSM mobiltelefoni med 1,26 millioner GSM-kunder, som er en vekst på nesten 400.000 på et år. Antall NMT-kunder sank med 77.000 til 311.000.

I Internett-markedet for en-brukere økte Telenor med 95.000 kunder i 1998 til 260.000 kunder. Antall faste telelinjer gikk ned med 157.000 i 1998, men dette oppveies med veksten i antall ISDN-tilknytninger, som økte med 358.000.

Avkastning på sysselsatt kapital var i 1998 på 11,7 prosent, mens tallet for 1997 var 10,6 prosent. Samlet rentebærende gjeld var 11,4 milliarder kroner, som er vel 2,2 milliarder mer enn foregående år. Egenkapitalandelen utgjorde 44,2 prosent mot 44,7 prosent ved utgangen av 1997.

Staten har varslet at de tar ut et utbytte fra Telenor på 570 millioner kroner for 1998, mens det er budsjettert med 675 millioner kroner inneværende år. Telenor har for tiden 20.200 ansatte, som er en økning på 600 siste år. 2.500 av Telenors ansatte arbeider utenfor Norge.

Telenor investerte for 9,3 milliarder kroner i 1998, som er en vekst på 0,4 milliarder kroner. Av investeringene ble 3,6 milliarder kroner lagt igjen i prosjekter i utlandet, mens 3,8 milliarder kroner ble investert i utbygging og oppgradering av telenettet.

Hovedtall Telenor 1997 - alle tall i milliarder kroner:

1998* 1997 1996 1995
Dr. innt. 28,38 25,52 22,17 19,86
Dr. res 3,847 2,77 2,61 2,57
Res. før skatt 2,507 1,92 2,35 2,1
Resultat 1,397 1,21 1,91 1,48

* Ureviderte og foreløpige tall

Omsetning og resultat (i millioner kroner):

Omsetning '98 Omsetning '97 Res. før skatt '98 Res. før skatt '97
Telenor Bedrift* 8.020 7.265 103 -158
Telenor International 4.270 3.587 -1.066 -211
Telenor Plus 3.360 2.816 207 244
Telenor Mobil 5.843 5.137 976 685
Telenor Privat 7.643 7.184 754 361
Telenor Programvare* 1.392 1.363 70 -27
Telenor Nextel 470 309 -249 -280
Telenor Nett 9.808 9.196 1.924 1.654
Telenor ITS&I 3.794 3.242 152 85
Øvrige områder 3.917 3.392 -308 -397
Elimineringer -20.137 -17.972 -56 -41
Sum 28.380 25.518 2.507 1.915

*= Programvare ble fisjonert ut av Bedrift i 1998
Kilde: Telenor

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.