Sterke folk rundt Jaglands bord

Det er bredt sammensatt panel - de fleste med tilknytning til IT-bransjen - som i dag gir sine råd til hvordan regjeringssjefen best kan håndtere norsk næringslivs utfordringer foran det 21. århundret.

Det er bredt sammensatt panel - de fleste med tilknytning til IT-bransjen - som i dag gir sine råd til hvordan regjeringssjefen best kan håndtere norsk næringslivs utfordringer foran det 21. århundret.

På listen over sentrale næringslivsfolk som i dag møter statsminister Thorbjørn Jagland, næringsmininister Grete Knudsen, utdanningsminister Reidar Sandal og planleggings- og samordningsminister Bendik Rugaas finner en både administrerende direktører, seniorforskere, professorer, divisjonsdirektører, konsernsjefer og avdelingsledere fra private, halvoffentlige og offentlige bedrifter og organsiasjoner.

Blant de best kjente i Jaglands IT-råd er Terje Mikalsen - skipsreder og teknologiinvestor og en kjent pådriver for IT-utviklingen i Norge. Som innledere på dagens rådsmøte finner en admininstrerende direktør Ingvild Myhre i Alcatel Telecom Norway, rektor Knut Brautaset ved Høgskolen i Agder, administrerende direktør Gunnel B. Wullstein i Norman Data Defense Systems, Kjetil Trædal Thorsen fra Snøhetta Akritektur, montør Reidun Pedersen i Nera og administrerende direktør Erling Maartmann-Moe i New Media Science Multimedia.

Øvrige deltakere på rådsmøtet i Kristiansand er avdelingsleder Unni Astad ved Norsk Regnesentral, daglig leder André Backen i Funcom, administrerende direktør Sverre Bisgaard i AME Space, redaksjonsleder Rolf Brandrud i NRK, førsteamanuensis Kristin Braa ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, NTNU-professor Reidar Conradi, Schibsted-direktør Knut Falchenberg, fagkonsulent Gro Gregersen i Den norske dataforening, systemingeniør Mari Grini i Telenor, Nera-direktør Cato Halsaa, Agderforsknings administrerende direktør Robert Helland-Olsen, direktør Kjell G. Knutsen i Siv.ing. Kjell G. Knutsen, skipsreder Terje Mikalsen i Mosvolds Rederi, salgssjef Jan Erik Nordli i Kitron, leder for Sørlandets Investor Forum Alf Henning Olsen, leder Rune Relling i H. Aschehoug & Co, forskningsdirektør Wiggo Smeby i Det norske Veritas, divisjonsdirektør i NIT Randi Skaug, direktør Svein Tveitdal i GRID-Arendal, konserndirektør Jan M. Wennesland i Aker Maritime og regionsjef Ragnhild Aas Hystad i Allianse informasjonssystemer.

Til toppen