Sterke IBM-tall

Selv om ingen matcher Microsoft på inntjening, heller ikke IBMs tall for andre kvartal er å kimse av. Selskapet hadde en salgsøkning på 16 prosent de siste tre månedene og justerte samtidig resultatet pent oppover.

Selv om ingen matcher Microsoft på inntjening, heller ikke IBMs tall for andre kvartal er å kimse av. Selskapet hadde en salgsøkning på 16 prosent de siste tre månedene og justerte samtidig resultatet pent oppover.

Omtrent samtidig med Bill Gates og Microsoft la Louis Gerstner og hans IBM mandag kveld (norsk tid) fram regnskapstall for andre kvartal som var vesentlig bedre enn markedet hadde ventet.

IBMs inntjening endte på 91 cent per aksje, godt over de 88 cent konsensusestimater Wall Street antydet at resultatet ville havne på, og en pen framgang fra tilsvarende tall i fjor på 75 cent per aksje.

Omsetningen i kvartalet økte med 16 prosent til 21,9 milliarder dollar. Så inntil videre er Louis fremdeles Bills storebor - målt i omsetning - og det med god margin (se egen sak). De mest optimistiske prognosene antydet på forhånd en salgsøkning på 15 prosent, mens mer pessimistiske anslag lå på tolv prosent.

Av omsetningen på 21,9 milliarder dollar i kvartalet kom ti milliarder i Sør- og Nord-Amerika, 6,4 milliarder i Europa/Midt-Østen/Afrika og 3,6 milliarder i Asia/Stillehavsområdet. OEM-omsetningen passerte 1,9 milliarder dollar - en økning på 21 prosent sammenliknet med andre kvartal 1998.

Etter regnskapene å dømme begynner IBMs satsing på "e-commerce" å betale seg, spesielt på software-siden. Fra før av er IBM den ledende maskinvareleverandøren i dette segmentet - en posisjon "Store Blå" ser ut til å ville holde i en god stund videre.

- Spesielt viser programvaredivisjonen(e) solide resultater på database- og transaksjonsprosesseringssiden, samtidig som Tivoli fortsetter å gjøre det svært godt, var IBM-boss Lou Gerstners kommentar til mandagens tallpresentasjon.

Selskapets grunnforskning i lagringsprodukter og mikroelektronikk vil dessuten bidra til å styrke IBM i teknologisegmentet på lang sikt, la han til.

Bare maskinvareomsetningen passerte 9,4 milliarder dollar i kvartalet, en pen økning på 22 prosent sammenliknet med forrige års andrekvartal. Malurten i begeret er at AS/400-omsetningen faller, men både på PC-siden og for RS/6000 og System/390 viser salgskurvene en stigende tendens.

Til toppen