Sterke kvartalstall fra Accenture

Konsulentselskapet Accenture er svært fornøyd over både fjerde kvartal og hele regnskapsåret.

Det internasjonale konsulent- og tjenesteutsettingsselskapet Accenture rapporterer sterke resultater i fjerde kvartal, i henhold til selskapets tidligere guiding. For regnskapsåret 2004 oppnådde selskapet 16 prosent vekst i både salgsinntekter og resultat per aksje. Det er økte salgsinntekter i samtlige fem operative bransjeenheter og i alle tre geografiske regioner.

Accentures salgsinntekter i selskapets fjerde kvartal (avsluttet 31. august) ble 3,42 milliarder dollar, opp fra 3,02 milliarder i samme kvartal året før. Regnet i dollar er veksten på 13 prosent, mens den i lokal valuta tilsvarer 10 prosent.

Resultat per aksje i fjerde kvartal 2004 ble 0,30 dollar mot 0,25 året før – en vekst på 20 prosent.

Salgsinntektene fra tjenesteutsetting («outsourcing») i fjerde kvartal var 1,28 milliarder dollar, tilsvarende 37 prosent av totale salgsinntekter. Veksten innen tjenesteutsetting ble 17 prosent i dollar og 13 prosent i lokal valuta. Konsulentvirksomheten genererte salgsinntekter på 2,14 milliarder dollar, tilsvarende en vekst på 12 prosent i dollar og åtte prosent i lokal valuta.

For selskapets regnskapsmessige første kvartal 2005 (avsluttes 30. november) forventer Accenture salgsinntekter i området 3,5 milliarder dollar til 3,7 milliarder, og et resultat per aksje i intervallet 0,28 dollar til 0,31 dollar. For regnskapsåret 2005 forventer selskapet vekst i salgsinntekter på mellom ni og 12 prosent, og et resultat per aksje i intervallet 1,34 dollar til 1,39 dollar.

Accenture har over 100.000 ansatte i 48 land.

Kommunikasjonsdirektør Eirik Andersen i Accenture Norge sier til digi.no at han ikke kan oppgi noen tall for virksomheten her i landet ennå, men at også de vil vise sterk vekst.

– I høst har vi for eksempel rekruttert 50 nye medarbeidere, og teller til sammen 1200 årsverk. Det er et klart tegn på vekst, sier Andersen.

Han anslår tjenesteutsetting til om lag 30 til 40 prosent av virksomheten i Norge.

– Avtalen med Telenor og EDB Business Partner i våres, der vi tok over 350 medarbeidere fra EDB, er godt et eksempel på dreiningen som skjer med Accenture. Den ble trukket fram av konsernsjef Bill Green da han presenterte kvartalstallene.

    Les også:

Les mer om: