Sterke marginer fra Sun

Sun leverte bedre resultater enn ventet med rekordoverskudd i forrige kvartal på 3,5 millioner, opp fra 3,3 millioner året før. Selskapet leverte imponerende nettomarginer på over 10 prosent.

Sun leverte bedre resultater enn ventet med rekordoverskudd i forrige kvartal på 3,5 millioner, opp fra 3,3 millioner året før. Selskapet leverte imponerende nettomarginer på over 10 prosent.

Sun Microssystems leverte tirsdag bedre resultater for selskapets fiskale 3. kvartal 1997 enn analytikere hadde ventet. Selskapet hadde et netto overskudd på $223,5 millioner i kvartalet. Til sammenligning var overskuddet i tilsvarende kvartal året før $143,3 millioner.

Sun leverer imponerende marginer som analytikere mener selskapet ikke vil være i stand til å opprettholde på grunn av øket press på maskinvare fra NT-baserte arbeidsstasjoner. Når salget av Java-lisenser, design for integrerte kretser og programvare, blir en større del av Suns salg, vil selskapets marginer igjen kunne øke.

Sun omsatte for $2,11 milliarder i det nylig avsluttede kvartalet mot $1.84 milliarder i tilsvarende kvartal i fjor.

Suns tall FQ3-1997 FQ3-1996 FQ2-1997
omsetning $2.115 million $1.840 million $2.082 million
netto overskudd $223,5 million $143,3 million $178,3 million
netto margin 10,6 prosent 7,8 prosent 8,6 prosent

FQ3-1997 - Fiskalt 3. kvartal 1997 (nylig avsluttet)

FQ3-1997 - Fiskalt 3. kvartal 1996

FQ2-1997 - Fiskalt 2. kvartal 1997

Til toppen