Sterke takk fra Itera

Itera Consulting Group var ute med resultater for fjerde kvartal tirsdag. Selskapets fjerde kvartalstall viser at både omsetningen og resultatet fortsetter den fine veksten.

Selskapet hadde en omsetning i fjerde kvartal på 81,6 millioner kroner, mot 64,8 millioner i fjerde kvartal 2004. Organisk vekst utgjorde 26 prosent for fjerde kvartal.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i fjerde kvartal ble 10,7 millioner kroner, mot 6,9 millioner kroner som gir en margin på 13,1 prosent.

Driftsresultat (EBIT) ble i fjerde kvartal 9,2 millioner kroner, mot 4,7 millioner som gir en driftsmargin på 11,2 prosent.

Til toppen