Sterke tall fra Knowit. Slik har de lokket til seg over 100 nye ansatte det siste året

Konsulentselskapets inntekter og lønnsomhet gjør et byks. – Det er gode tider.

Fredrik Ekerhovd er konserndirektør Knowit og leder for Knowit Experience i Norden.
Fredrik Ekerhovd er konserndirektør Knowit og leder for Knowit Experience i Norden. (Bilde: Pressefoto)

Konsulentselskapets inntekter og lønnsomhet gjør et byks. – Det er gode tider.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Kort om Knowit

Konsulentselskapet ble etablert i 1990. I dag har de 2241 ansatte fordelt på Sverige, Norge, Finland og Danmark.

Tilbyr oppdrag fordelt på tre forretningsområder kalt experience (opplevelse), insight (innsikt) og solutions (løsninger).

Det siste året har de norske datterselskapene samlet økt med over hundre ansatte til 625 medarbeidere.

Knowit er sterkest i Sverige og Norge av markedene de opererer i. I Danmark og Finland er de mer i en utfordrerrolle.

På konsernnivå har inntektene økt fra 1,83 til 2,1 milliarder kroner etter årets ni første måneder. Resultatet vokser samtidig fra rundt 175 til drøyt 200 millioner kroner.

Det svenskeide konsulentselskapet Knowit gjør det skarpt i Norge. Hittil i år har omsetningen her til lands økt 24 prosent til 744 millioner kroner.

Butikken er preget av økt etterspørsel for prosjekter knyttet til digitalisering. Det gir utslag også på bunnlinjen og i antall hoder, som har vokst kraftig det siste året.

Ved utgangen av tredje kvartal er driftsresultatet (ebita) i Norge på 88,5 millioner kroner mot 67,9 millioner kroner på samme tid i fjor.  Konsulentselskapets allerede solide driftmargin øker fra 11,3 til 11,9 prosent.

Mer enn hundre nye

Knowit er litt uvanlig organisert med en rekke datterselskaper, som ofte samarbeider men også er egne juridiske enheter.

Totalt har de norske virksomhetene nå 625 ansatte, mot 521 for tolv måneder siden.

Selv etter turnover (folk som slutter og blir erstattet) betyr det en netto tilvekst på mer enn 100 ansatte det siste året. Dette i et marked som skriker etter digital kompetanse.

Pleier studentmiljøene

– Turnover i Norge er lavere enn du skulle tro. All vår vekst i Norge er også organisk. Vi lykkes godt med å få tak i talentene. De søker seg til oss. Vi er kommet i en posisjon der vi får tak i veldig dyktige mennesker i alle våre forretningsområder, sier konserndirektør og leder for Knowit Experience i Norden, Fredrik Ekerhovd til digi.no.

Bergenseren tilskriver dette med at selskapet systematisk og over lengre tid har vært til stede ved det han kaller de viktigste lærestedene, høyskoler og universitetene i Oslo, Trondheim og Bergen.

– Alle årene vi har brukt på å pleie disse miljøene og vise oss fram, men også å være en spennende arbeidsgiver og synliggjøre det for studentene har vært et suksesskriterium. I kombinasjon med at vi evner å behold folk. Det er klart at også vi har studenter og ansatte som går videre, men de aller fleste velger å bli værende, sier Ekerhovd.

Gode tider

Hvilke oppdrag, prosjekter eller kunderelasjoner har særlig bidratt til selskapets utvikling i Norge det siste året?

– Egentlig ønsker jeg å snu på det. Vi opplever at både offentlig og privat sektor har forstått viktigheten av hva digitalisering betyr. Det er ikke en gigantisk kunde som ruller inn 100 eller 150 millioner kroner for oss. Vi er relevante for veldig mange virksomheter og veldig store deler av offentlig sektor, konstaterer Ekerhovd.

Er det likevel prosjekter der selskapet særlig har profilert seg det siste året?

– Vi gjør veldig mye både i offentlig sektor og B2B-setting, og er ikke profilert på den måten som mange andre. Jeg kan løfte fram Entur som et spennende, innovativt prosjekt vi driver. Ellers er vi veldig stolte over at Nasjonalmuseet valgte oss. Så er vi rett og slett flinke på å videreutvikle de lange relasjonene blant annet med Fjordkraft, NSB og Oslo kommune.

Hvordan opplever dere det generelle markedet for konsulentoppdrag?

– Det er gode tider og ganske bra trykk. Det gjelder både fra offentlig og privat sektor, samtidig.

– AI kommer, men kanskje ikke så raskt som mange tror

På spørsmål om det også er områder eller sektorer som er mer utfordrende enn ventet, trekker Ekerhovd fram teknologiendringer over tid.

Digi.no erfarer at oppdrag knyttet til blant annet Microsofts Sharepoint-plattform er blitt mindre viktig for dem, sammenlignet med tidligere.

– Vi er opptatt av å henge med på teknologiendringer og bruker enormt med tid på det. Hos oss får man muligheten til å være med og eksperimentere med nye teknologier, slik at vi er relevante når noe nytt kommer ut i markedet, sier Ekerhovd.

Kjente teknologitrender som kunstig intelligens og maskinlæring er noe av det som opptar også deres teknologer.

– I høyeste grad. Så opplever vi at det er veldig varierende grad av modenhet på disse tingene. Når vi gjør konsulenttjenester på dette bygger det ofte på en teknologi eller plattform hvor modenheten hos plattformleverandørene er ganske varierende. Det er teknologi som kommer, men kanskje ikke like raskt som mange tenker – da snakker jeg helt subjektivt og om kunstig intelligens, påpeker Ekerhovd.

Stolleken og press på lønninger

Selv om Knowit har klart å øke antallet norske ansatte, så deler de samtidig oppfatningen at det bør utdannes flere teknologer her til lands. De etterlyser flere IT-studieplasser.

– Vi er opptatt av det og er også en del av stolleken i bransjen. Likevel har vi lyktes bra med å rekruttere fra lærestedene og å beholde flinke folk.

Nylig sa Ateas norgessjef Michael Jacobs at Norge er utsolgt på digitale kompetanse.

Han har et poeng, mener Ekerhovd.

– Jeg forstår hva Jacobs mener. Så tror jeg at vi er i en bedre situasjon, men jeg holder nok dessverre med ham også. Han har et poeng slik det står til akkurat i dag.

Hva gjør det med mulighetene for å kunne vokse ytterligere. Settes lønningene under press?

– Ja. Vi har nok en høyere lønnsvekst hos oss, enn det vi ser i normale år. Det er noe vi rett og slett bare konstaterer.

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)
Til toppen