Sterke tall fra Telecomputing

Sterke tall fra Telecomputing

Kvartalstallene viste en sterk omsetningsvekst og fjorårets underskudd ble til overskudd.

IT-driftsselskapet Telecomputing leverte sterke tall for andre kvartal i år. Omsetningen steg kraftig og resultatet gikk fra minus til pluss.

Omsetningen endte på 121,7 millioner kroner, en vekst på hele 33,2 prosent sammenlignet med fjorårets andre kvartal som endte på 91,4 millioner kroner. Deler av veksten skyldes oppkjøp, men selskapet hadde også en organisk vekst på 10,7 prosent.

Resultat før skatt endte på 7,6 millioner kroner. Til sammenligning endte samme kvartal i fjor med et underskudd på 0,8 millioner kroner.

Selskapet skriver i sin kvartalsrapport at de har tatt en revisjon av sin strategi og at det resulterte i at selskapet skal utvide sitt tjenestetilbud fremover. I tillegg til ren IT-drift skal de også levere tjenester innen design og drifting av lokale nettverk og lokalt utstyr, samt IT-rådgivning.

Til toppen