Sterke tall lekkes fra Tele Danmark

Det helprivatiserte Tele Danmark vil ifølge uttalelser fra selskapets administrerende direktør, Henning Dyremose, ende på et resultat i 1998 rundt 6 milliarder kroner.

Det helprivatiserte Tele Danmark vil ifølge uttalelser fra selskapets administrerende direktør, Henning Dyremose, ende på et resultat i 1998 rundt 6 milliarder kroner.

Dyremose sier til Berlingske Tidende at selskapets overskudd ligger på nivå med andre teknologiselskap som Novo Nordisk og Coloplast, selskap med marginer på opptil 20 prosent. Tallenes tale er klar, for om omsetningsøkningen stiger like mye gjennom hele året som gjennom første halvår, det vil si 27 prosent, vil teleselskapet ende på et resultat over 7 milliarder kroner, etter en gevinst på 3,1 milliarder kroner etter første halvår, ifølge avisen.

De endelige tallene for 1998 foreligger 26. februar.

Inntektsøkningen kommer i første rekke av økt telefonbruk som følge av Internett og gevinster på investeringer i utlandet, der 40 prosent av investeringene allerede gir bidrag til kassa.

De gode resultatene vil kunne føre til krav om nye tiltak for å bedre telekonkurransen i Danmark. Hovedkonkurrenten, mobilselskapet Sonofon, går med små overskudd, mens svenske Netcom/Tele 2 Danmark gjør det dårligere.

Til toppen