Sterke Tandberg-tall

Tandberg (TAA) omsatte i første kvartal i år for 120,2 millioner kroner, mot 71,5 millioner i samme periode i fjor. Resultatet før skatt ble et overskudd på 13,4 millioner kroner mot et tap på 5 millioner i Q1 i fjor.

Tandberg (TAA) omsatte i første kvartal i år for 120,2 millioner kroner, mot 71,5 millioner i samme periode i fjor. Resultatet før skatt ble et overskudd på 13,4 millioner kroner mot et tap på 5 millioner i Q1 i fjor.

Ifølge resultatmeldingen fra Tandberg ASA foreligger det ikke markedstall for første kvartal i år, men for fjerde kvartal 1998 skal konsernets globale markedsandel ha økt fra 10,1 prosent til 12 prosent. Produktmiksen opplyses å ha vært tilnærmet stabil i perioden, der 65 prosent av salget oppgis å være videokonferansesystemer for møte- og konferanserom.

Tandberg omsatte for over 80 millioner kroner bare på det nord-amerikanske markedet i første kvartal - en formidabel økning på 80 prosent fra samme periode i 1998. Tandbergs forhandlere kan mellom annet skilte med leveranser til store virksomheter som Hitachi og FBI - dessuten har NuVision levert 170 systemer til blant andre AT&T Solutions, BIC, Office Depot, Fuji og Victoria's Secret, alle nye kunder.

Også i det europeiske markedet viser Tandberg omsetningsøkning fra første kvartal i fjor til samme periode i år - nærmere bestemt med 45 prosent til 35,1 millioner kroner. Skandinavia og Storbritannia er fremdeles selskapets største markeder, selv om Sentral-Europa kan skilte med den kraftigste veksten målt i prosent (80).

I løpet av første kvartal har Tandberg ansatt 20 nye selgere, og 60 prosent av selskapets bemanning arbeider nå innen salg, markedsføring og kundestøtte, melder selskapet.

TABELL: Tandberg-konsernets resultat 1. kvartal 1997. Alle tall i millioner norske kroner.

RESULTAT (MILL. NOK) JANUAR-MARS '99 JAN.-MAR. '98 JAN.-DES. '98
Driftsinntekter 120,2 71,5 434,8
Driftsresultat 11,4 (6,5) 12,7
Netto finans 2,0 1,5 10,3
Resultat før skatt 13,4 (5,0) 23,0
Til toppen