Sterke Telenor-tall

Foreløpige tall viser at Telenor-konsernet i 1998 hadde driftsinntekter på nær 28,4 milliarder kroner - vel 11 prosent mer enn året før. Driftsresultatet økte med 1.081 millioner til 3.847 millioner kroner, og resultatet før skatt økte med 592 millioner til 2.507 millioner kroner.

Foreløpige tall viser at Telenor-konsernet i 1998 hadde driftsinntekter på nær 28,4 milliarder kroner - vel 11 prosent mer enn året før. Driftsresultatet økte med 1.081 millioner til 3.847 millioner kroner, og resultatet før skatt økte med 592 millioner til 2.507 millioner kroner.

- Resultatet er tilfredsstillende og gjenspeiler en meget sterk trafikkvekst i både fast- og mobilnettene og innen satellittkommunikasjon. Resultatet er også påvirket av prisreduksjoner i 1998 på til sammen 800 millioner kroner, sier konserndirektør Torstein Moland i en pressemelding.

Telenor-resultatene legges i skrivende øyeblikk fram på en pressekonferanse i Oslo, og digi.no kommer tilbake med fyldigere dekning av 1998-tallene så fort presentasjonen er avsluttet.

Her er noen nøkkeltall sakset fra Telenors pressemelding:

  • Antall trafikkminutter i Telenors fastnett økte med vel 16 prosent fra 1997 til 1998. Størst var veksten i lokaltrafikk og trafikk til mobilnettene. Økningen i lokaltrafikk skyldes i stor grad internett-basert trafikk, som ved utløpet av 1998 sto for om lag 20 prosent av lokaltrafikken. Økt salg av satellittjenester har også bidratt til inntektsøkningen.
  • Ved utgangen av året hadde Telenor Mobil 1.260.000 GSM-abonnenter, en netto tilgang i 1998 på 389.000. Antall NMT-abonnenter sank med 77.000 til 311.000 abonnenter. Antall internettabonnenter i privatmarkedet utgjorde 260.000 ved årets utgang, en økning på 95.000 abonnenter i løpet av 1998.
  • I 1998 ble det utbetalt utbytte for 1997 på 570 millioner kroner. I statsbudsjettet for 1999 er det forutsatt et utbytte på 675 millioner kroner for 1998.
Til toppen