Sterke Telenor-tall

Foreløpige tall viser at Telenor-konsernet i 1998 hadde driftsinntekter på nær 28,4 milliarder kroner - vel 11 prosent mer enn året før. Driftsresultatet økte med 1.081 millioner til 3.847 millioner kroner, og resultatet før skatt økte med 592 millioner til 2.507 millioner kroner.

- Resultatet er tilfredsstillende og gjenspeiler en meget sterk trafikkvekst i både fast- og mobilnettene og innen satellittkommunikasjon. Resultatet er også påvirket av prisreduksjoner i 1998 på til sammen 800 millioner kroner, sier konserndirektør Torstein Moland i en pressemelding.

Telenor-resultatene legges i skrivende øyeblikk fram på en pressekonferanse i Oslo, og digi.no kommer tilbake med fyldigere dekning av 1998-tallene så fort presentasjonen er avsluttet.

Her er noen nøkkeltall sakset fra Telenors pressemelding:

  • Antall trafikkminutter i Telenors fastnett økte med vel 16 prosent fra 1997 til 1998. Størst var veksten i lokaltrafikk og trafikk til mobilnettene. Økningen i lokaltrafikk skyldes i stor grad internett-basert trafikk, som ved utløpet av 1998 sto for om lag 20 prosent av lokaltrafikken. Økt salg av satellittjenester har også bidratt til inntektsøkningen.
  • Ved utgangen av året hadde Telenor Mobil 1.260.000 GSM-abonnenter, en netto tilgang i 1998 på 389.000. Antall NMT-abonnenter sank med 77.000 til 311.000 abonnenter. Antall internettabonnenter i privatmarkedet utgjorde 260.000 ved årets utgang, en økning på 95.000 abonnenter i løpet av 1998.
  • I 1998 ble det utbetalt utbytte for 1997 på 570 millioner kroner. I statsbudsjettet for 1999 er det forutsatt et utbytte på 675 millioner kroner for 1998.
Til toppen