Sterkere krav om å dele opp Microsoft

Mange røster følger opp den første kjennelsen i Microsoft-saken med krav om at monopolisten må splittes opp i mindre enheter.

Mange røster følger opp den første kjennelsen i Microsoft-saken med krav om at monopolisten må splittes opp i mindre enheter.

Tidligere toppsjef Jim Barksdale i Netscape uttrykte stor glede over kjennelsen, og sa at ingen som ikke har vært gjennom det, vet hvordan det er å være utsatt for et frontalangrep fra Microsoft. Han la til at han ser fram til tiltak som kan hindre Microsoft fra å gjenta slik angrep mot andre. Barksdale som nå leder et firma innen investorrådgivning, sa at å dele opp Microsoft var den eneste reaksjonsformen som kunne ha en varig virkning.

Bill Campbell, topsjef i Intuit, sa at intet mindre enn en oppsplitting av Microsoft nå er påkrevet.

Jamie Love, sjef for Ralph Nader-prosjektet Comsumer Project on Technology, sa det nå var gode muligheter for at retten vil anbefale å dele Microsoft i flere selskaper.

Søndag innrømmet for første gang en talsmann for USAs justisdepartement at en oppsplitting av Microsoft er et aktuelt tiltak. Prosessfullmektig Joel Klein understreket likevel at noen avgjørelse foreligger ikke.

Microsofts fremste jurist Willam Neukom uttalte samme dag at noen oppsplitting overhode ikke kan begrunnes med utgangspunkt i dommerens kjennelse.

Oppsplittingen kan ta to former. Den ene er å dele Microsoft opp i ulike selskaper etter produkttype, for eksempel ett for operativsystemer, ett for applikasjoner og ett for Internett og elektronisk handel. Den andre er å lage miniutgaver av Microsoft som hver får de samme rettighetene til alle Microsofts produkter og la dem utvikle dem hver for seg. Da kan man i verste fall ende opp med gjensidig inkompatible utgaver av kjerneprodukter som Windows og Office.

Det som taler for en oppsplitting framfor en løsning som begrenser seg til å utstede oppførselsregler som skal gjelde spesielt for Microsoft så lenge selskapet vurderes å ha et monopol, er at en oppsplitting ikke krever egne overvåkningsorganer fra myndighetenes side, og ikke kan friste myndighetene til en videre regulering av programvareindustrien. Flere ledende republikanere har uttalt seg mot en slik løsning med utgangspunkt i tradisjonsrik amerikansk ideologi om frie markeder.

Til toppen