Sterkere tvil om bakkebasert digital-TV i Telenor

En svulmende milliardregning skaper tvil om det vil være lønnsomt å sette i gang bakkebasert digital-TV i Norge. Telenor vil gjerne ha avanserte dekodere plassert ut hos TV-seerne.

En svulmende milliardregning skaper tvil om det vil være lønnsomt å sette i gang bakkebasert digital-TV i Norge. Telenor vil gjerne ha avanserte dekodere plassert ut hos TV-seerne.

digi.no har tidligere omtalt skepsisen i Telenor til et bakkebasert digital-TV nett. Det er først og fremst spørsmålet om lønnsomheten i et slikt landsdekkende nett, som gjør at Telenor fortsatt regner på om selskapet vil gå helhjertet inn i en utbyggingsfase.

I Norge er det først og fremst Telenor-selskapet Norkring som er den største favoritten til å stå for hele utbyggingen.

Men det er ikke kun infrastrukturen som har fått teleselskapet til å nøle. Også hvordan man skal sikre dekningen slik at de aller fleste nordmenn får TV-sendingene digitalt er et vesentlig spørsmål. Ved inngangen av året var Telenor og strategidirektør Erik Nord svært åpne for en subsidiering av de digitale dekoderne til TV-seerne, det vil si at man ville gi bort dekoderne gratis til hele folket.
Les saken fra januar 2001 her: Telenor vil gi alle digital dekoder

Men etter å ha undersøkt nærmere hva prisen på digitale TV-dekodere med MHP-standard vil koste, har teleselskapet inntatt en mer lunken holdning til å helsubsidiere TV-boksene for det norske folk.

Les saken fra november 2001: Dyre bokser kan velte gratis digital-TV
Mens det tidligere har vært anslått at totalregningen for implementeringen av et bakkebasert nett kunne ende på rundt fire milliarder kroner, mener Telenor i dag at mellom fem og seks milliarder er en mer realistisk prislapp.


- Vi må regne mer på dette. Det er viktig for oss at et slikt stort prosjekt er regningssvarende og at vi finner investeringen lønnsom, sier informasjonssjef Arild S. Johannessen i Telenor Plus til digi.no.

Johannessen mener at noe av det som er viktigst ved innføringen av digital-TV i Norge, er at man ikke går på akkord med mulighetene overfor TV-seerne. Det betyr at gratis dekodere som koster lite i innkjøpspris, ikke nødvendigvis er veldig interessant å dumpe ut til seerne.

- Det må være bokser som gir muligheter for skikkelig interaktiv TV og med stort nok minne til å utføre mer avanserte funksjoner, sier han.

Alternative modeller for spredning av to millioner dekodere i befolkningen, kan være å leie dem ut eller delsubsidiere dem. Men uansett diskuterer Telenor slike modeller på kammerset og med samtalepartnerne i NRK og TV 2.

Partene avventer ikke minst betingelsene i konsesjonen som skal lyses ut av Kulturdepartmentet på nyåret.

Kampanje.com avslørte denne uken at NRK og TV 2 planlegger et eget digitalt superselskap. Dette skal likevel ikke innebære at Telenor er fullstendig ekskludert fra et fremtidig samarbeid.

Allerede før sommeren signaliserte de to kringkasterne at de hadde samtaler seg imellom parallelt med Telenor-samtalene.

Les om de alternative samtalene her: Førde bekrefter TV 2-samtaler om digitalt bakkenett

- Det er ingen dramatikk i det at Telenor og TV 2 snakker sammen om et felles digitalt selskap. Vi har kjent til planene i lengre tid og er enige om å gå videre, hevder Johannessen overfor digi.no.


- Vi er nok litt uenige om hvor mye dette vil komme til å koste. Men det blir vel uansett vanskelig å få til et opplegg uten at vi er med. Ønsket er å komme frem til en løsning så snart som mulig. Tiden begynner å løpe litt ut, det var jo satt en frist ved utgangen av året, og partene er fortsatt ikke i mål, sier han.

Mens både NRK og TV 2 har interesser i at det blir bygd ut et riksdekkende digitalt bakkenett så fort som mulig (TV 2 med kommersielle hensyn og NRK som allmennkringkaster), kan Telenor være mer interessert i at digitaliseringen går sin skjeve gang - uten bakkenettet.

Johannessen avviser imidlertid påstanden fra digi.no om at selskapet har sterke interesser av at prosessen med bakkebasert utbygging tar lengst mulig tid. Selskapet sitter med alternative distribusjonsformer både innen kabel- og satellittdistribusjon.

Ikke minst etter restoppkjøpet av satellittoperatøren Canal Digital, med sine 600.000 digitale TV-kunder i Norden, går spredningen av digital-TV i Norge ufortrødent videre, uavhengig av den bakkebaserte utbyggingen. Når kabeloperatøren Telenor Avidi i tillegg er i ferd med å digitalisere sine TV-signaler, begynner det å bli en betydelig del av befolkningen som allerede kan benytte digitale dekodere på sine analoge apparater.

Ifølge et anslag fra Arild S. Johannessen er det allerede rundt 65 prosent av befolkningen.

I går sa informasjonssjefen til digi.no: "Vi regner på forskjellige modeller for kombinasjoner med satellitt, kabel og bakkenett som kan redusere totalregningen".

Men uansett om samtalene er en defensiv strategi eller ikke for Telenors del, koker spørsmålet ned til hvem som er villige til å ta kostnadene for selve utbyggingen, pluss den eventuellle subsidieringen av maskinvare til TV-seerne.

Telenor vil forlange mye i et tett samarbeid med partnere, for det er Tormod Hermansen som eventuelt skal finansiere mesteparten av regningen. NRK sliter med underskudd og TV 2 er heller ikke kjemperike, ifølge de ferskeste rapportene fra selskapene.

- Men NRK og TV 2 har åpenbart mer penger enn oss, sier Johannessen.

Det kan likevel være andre aktører som kan bli dratt inn i det digitale TV-bildet.

digi.no har tidligere skrevet om at finnes konkurrenter til Norkring. Disse vil være en annen type samarbeidspartner i digital-TV spillet enn TV 2 og NRK, noe som kan føre til at Telenor får en litt annen rolle, for eksempel som driftsoperatør av et bakkebasert TV-nett.

Les saken om franskmennene her: Franskmenn vil bygge norsk TV-nett

Til toppen