Sterkt '96 for Netscape

Netscape solgte for 6.2 millioner og tjente ,9 millioner i '96, sammenlignet med ,4 millioner i omsetning og et tap på ,6 millioner i '95. På nettleserfronten har Explorer nå 28 prosent av markedet mens Navigator har sunket til 70 prosent.

Netscape solgte for 6.2 millioner og tjente ,9 millioner i '96, sammenlignet med ,4 millioner i omsetning og et tap på ,6 millioner i '95. På nettleserfronten har Explorer nå 28 prosent av markedet mens Navigator har sunket til 70 prosent.

Netscape Communications holder koken og leverte solide tall for 4. kvartal '96 og året sett under ett. Av tabellen nedenfor ser vi at Netscape har hatt en fantastisk økonomisk utvikling både omsetnings- og lønnsomhetsmessig. Med et såpass ungt og voksende selskap må man også ta i betraktning utviklingen fra kvartal til kvartal. Fra 3. til 4. kvartal '96 økte omsetningen med 15 prosent fra $100 til $115,1 millioner og inntjeningen med 14 prosent fra $7,7 til $8,8 millioner - en sterk utvikling.

Netscape Comm. Q4 '96 Q3 '96 Q4 '95 1996 1995
Omsetning $115,1 $100,0 $41,6 $346,2 $85,4
Resultat +$8,8 +$7,7 +$0,51 +$20,9 -$6,6

(Alle tall i hele millioner; Kilde: Netscape Communications)

Netscape melder at selskapet hadde sterk vekst i salget av serverprogramvare, og selskapet leverte over en million servere i '96. Internasjonalt salg av Netscape stod for 36 prosent av selskapets omsetning, opp fra 30 prosent i '95. Selskapet melder også at styreformann og administrerende direktør i 3COM Corporation går inn i styret.

Det Netscape ikke melder om er at en undersøkelse over brukere på 211 nettsteder utført av Zona Research Group i California, viser at Netscapes markedsandel har sunket til 70 prosent fra 83 prosent. Microsoft Internet Explorer har steget fra 8 prosent i august til 28 prosent nå.

Selv om slike undersøkelser må tas med en viss skepsis, er det nok klart at Explorer 3.0 tar markedsandeler. Det er heller ikke særlig rart gitt at den er rimelig jevngod med Navigator 3.0, synes en smule mer stabil, er markedsført av Microsoft, og koster ingen ting. Netscape har sett denne trenden, og selskapet flyttet i løpet av '96 fokuset fra klient- til serversiden.

Til toppen