Sterkt år på IP-telefoni for Netwise

Netwise tjener godt på nordmenns overgang til IP telefoniløsninger.

Netwise tjener godt på nordmenns overgang til IP telefoniløsninger.

Netwise selger programvare til IP telefoniløsninger og «hybridløsninger» som innebærer en gradvis overgang til IP telefoni.

I fjor hadde selskapet en totalomsetning på 120,3 millioner kroner som er en forbedring fra 87.4 millioner kroner året før. Selskapets resultat var på 11.7 millioner kroner som var en forbedring fra 5,3 millioner kroner.

Forventningene er store for at dette markedet virkerlig vil «ta av» i løpet av 2006.

Netwise mener å være godt posisjonert innenfor dette markedet og tilbyr kunden tilpasninger som hevdes å gi effektiviseringsgevinster.

Selskapet inngikk i fjor avtaler om større installasjoner med blant annet Helse Vest og BaneTele.

Totalt har Netwise i dag 143 ansatte og har hovedkontor i Stockholm samt kontorer i Norge, Danmark, Finland, Tyskland og Frankrike. Selskapet er notert på Stockholmsbørsen.

Til toppen