Sterkt førstekvartal for Know IT

Svenske Know IT har nok å gjøre mot norske bedrifter som vil få mest mulig ut av IT-kronene.

Svenske Know IT har nok å gjøre mot norske bedrifter som vil få mest mulig ut av IT-kronene.

Know IT har gjennom året første kvartal hatt en totalomsetning på 311,8 millioner svenske kroner som er en forbedring på 29 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Driftsresultatet i løpet av årets første kvartal økte med 32 prosent til 38,9 millioner. Driftsmarginen var på 12,5 prosent, noe som var en forbedring fra 12,3 prosent i fjor.

- Det har gjennom årets første kvartal vært god etterspørsel etter IT konsulent-tjenester både i Sverige og Norge, sier administrerende direktør Erik Amundrud i Know IT Objectnet.

Den norske virksomheten inngikk blant annet rammeavtale med Justisdepartementet og politidirektoratet om levering av konsulenttjenester for utvikling av integrert systemportefølje i justissektoren. I Sverige ble det inngått en 3 årig avtale om utvikling, forvalting og vedlikehold av Försäkringskassans datavarehus. Denne kontrakten har en verdi på 55 millioner kroner.

Til toppen