Sterkt førstekvartal fra Stover

IKT-selskapet Stover hadde i fjor en frisk vekst på driftsresultatet med 35 prosent.

IKT-selskapet Stover hadde i fjor en frisk vekst på driftsresultatet med 35 prosent.

Kompetanseselskapet Stover har har i løpet av årets første kvartal en totalomsetning på 6.8 millioner kroner som er en økning fra 4.9 millioner kroner i samme kvartal året før. Driftsresultatet er på 1.2 millioner kroner som er økning på 35 prosent sammenlignet med året før. Selskapet hadde i fjor en totalomsetning på om lag 21 millioner kroner.

Stover forteller at veksten skyldes tilgang av nye kunder og en videreføring og utvidelse av eksisterende IT prosjekter fra fjoråret.

Selskapet har spesialisert seg på store og sammensatte informasjons- og Kommunikasjons teknologi løsninger. Stovers hovedområder er foruten basis infrastruktur, katalogtjenester, identitets-håndtering, klientdeployment, email/gruppevare, portaler, arbeidsflyt samt administrasjon/overvåking.

Til toppen