Sterkt fra ASK-konkurrent

In Focus la torsdag frem meget sterke regnskapstall, og kan vise til både bedre marginer og høyere markedsandeler.

In Focus la torsdag frem meget sterke regnskapstall, og kan vise til både bedre marginer og høyere markedsandeler.

Omsetningen i fjerde kvartal ble 88,5 millioner kroner og viser en vekst på 18 prosent fra tredje kvartal, men ligger 9 prosent lavere en for samme kvartal året før. In Focus gikk på betydelige problemer etter fjerde kvartal 1997, da de fylte opp distribusjonskanalen med produkter de senere fikk i retur.

Regnskapet viser at mens omsetningen steg med 18 prosent, ble det solgt 16 prosent flere prosjektører i fjerde kvartal enn i tredje kvartal. Det ble også solgt ti prosent flere prosjektører i fjerde kvartal 1998 enn i fjerde kvartal 1997, noe som reflekterer det store prisfallet på prosjektører i 1998.

Resultatet i fjerde kvartal ble 2,2 millioner dollar mot 8,8 millioner dollar i samme kvartal året før, og 1,7 millioner dollar i tredje kvartal. Korrigert for en engangspost på tilbakeføring av skattekostnader i tredje kvartal økte resultatet med 1,6 millioner dollar, eller 267 prosent fra foregående kvartal.

Marginutviklingen var meget hyggelig med en bruttomargin på 22,4 prosent mot 20,8 prosent i tredje kvartal. I fjerde kvartal 1997 var bruttomarginen 27,6 prosent, noe som i ettertid viste seg å ikke være reelt. Selskapet forklarer marginutviklingen med lavere kostnader og bedre produktmiks. Driftskostnadene har nå sunket til 19 prosent av omsetningen. Selskapet har samtidig økt sine kostnader noe på grunn av økt FOU-aktivitet knyttet til produktlanseringer i 1999.

Under en resultatpresentasjon torsdag kveld la John Harker som vanlig frem mer detaljerte tall for utviklingen det siste kvartalet.

Harker sa blant annet at selskapet har økt sin markedsandel hos de såkalte "value-added dealers" (profesjonelle forhandlere) til 27 prosent (fra 24,2 prosent i tredje kvartal) og nå har de fem mestselgende produktene i PC-kanalen med en markedsandel på 46 prosent (ned fra 47 prosent). Sistnevnte skal være mer enn dobbelt så stor markedsandel som den nærmeste konkurrenten.

I fjerde kvartal fortsatte trenden med en større andel XGA-prosjektører. 29 prosent av prosjektørene som ble solgt i fjerde kvartal var XGA-prosjektører mot 22 prosent i tredje kvartal.

Målt i antall solgt enheter har In Focus klassifisert 37 prosent av salget som "ultra-portable" prosjektører, 60 prosent som konferanseroms-prosjektører og 3 prosent som fastmonterte prosjektører. Selskapet har ikke oppgitt disse tallene tidligere, men sier at dette er omtrent som i tredje kvartal.

Geografisk fordeler nå omsetningen (i dollar) seg med 57 prosent i USA (63 prosent), 30 prosent i Europa (20 prosent), 7 prosent i Amerika forøvrig (8 prosent) og 6 prosent i Asia/Stillehavsområdet (8 prosent).

In Focus har altså sett en meget sterk vekst i Europa det siste kvartalet. Det er normalt antatt at ASK har hatt en meget sterk posisjon i forhold til In Focus i Europa og også har tatt ut bedre marginer i Europa enn i USA.

Selskapet har styrket balansen i det siste kvartalet både gjennom bedre resultater, men også ved en bedre styring av arbeidskapitalen. Gjennomsnittlig kreditt-tid på fordringene er redusert fra 87 til 80 dager og omløpstiden på varelageret er redusert fra 40 til 32 dager.

Administrerende direktør John Harker antar at omsetningen i markedet vil øke med 20-30 prosent målt i antall enheter og 10-15 prosent målt i dollar det neste året.

Harker har også forhåpninger om at hjemmekino-markedet vil løsne i 1999 på grunn av bedre kvalitet på billedgeneratorene. Selskapet lanserte rett før jul et nytt produkt i samarbeid med Faroudja Inc.

In Focus venter også at teknologier som Liquid Crystal on Silicon vil gi lavere kostnader på prosjektørene, og at prosjektører etter hvert vil utstyres med Internett-tilkobling. Harker tror også det vil komme endringer i måten prosjektørene blir solgt på, og antar blant annet at markedet er modent for nettbasert direktesalg.

Til toppen