Sterkt fra Merkantildata

Tom Adolfsen og Merkantildata leverer solide tall for 1. halvår 96. Omsetningen endte på 871 millioner og overskuddet før skatt ble på 37,6 millioner kroner. For første gang betaler Merkantildata skatt, beregnet til 4,9 millioner for 1. halvår 96.

Tom Adolfsen og Merkantildata leverer solide tall for 1. halvår 96. Omsetningen endte på 871 millioner og overskuddet før skatt ble på 37,6 millioner kroner. For første gang betaler Merkantildata skatt, beregnet til 4,9 millioner for 1. halvår 96.

Tom Adolfsen og Merkantildata fortsetter å imponere. I første halvår 1996 omsatte konsernet for 871 millioner kroner og fikk et overskudd før skatt på solide 37,6 millioner kroner. For første gang har Merkantildata ikke fremførbare underskudd, slik at de må betale skatt, beregnet til 4,9 millioner kroner for 1. halvår 1996.

Merkantildata gjør det bra innen alle fire forretningsområder, Distribusjon, Systemintegrasjon, Applikasjon og Kommunikasjon. Best går det innen kjerneområdene Systemintegrasjon og Kommunikasjon som tilsammen bidro med et resultat på 39 millioner kroner. Applikasjon går litt tregt, men Adolfsen jobber med å få opp salgsdampen innen dette området.

I lys av resultater som har kommet fra andre distributører i det siste, er Distribusjons bidrag på 9,2 millioner av en omsetning på 217 millioner kroner, meget hederlig. Adolfsen posisjonerer Distribusjon som en systemdistributør og hevder at Merkantildata leverte 70% av alle Compaq servere solgt i Norge gjennom distribusjon i 1995. Han innrømmer at det har vært samtaler angående salg av Distribusjon, men ingen har hostet opp nok kroner. - Prisen er mye høyere enn 100 millioner kroner, fastslår Adolfsen. - Dessuten ønsker vi noen som kan ta vare på de styrkene som ligger i MD Distribusjon, fortsetter Adolfsen. Vi ønsker nemlig å samarbeide tett med den som eventuelt kjøper opp distribusjonsavdelingen, avslutter Adolfsen.

Fremover venter Adolfsen meget god fremgang innen Systemintegrasjon og kjempevekst innen Kommunikasjon. Videre venter han pen utvikling innen Applikasjon og Distribusjon. Adolfsen peker på to nye forretningsområder, drifting av nettverk og konsulentvirksomhet på prosjektnivå. Han åpner videre for at Merkantildata kan bli en telekommunikasjonsbedrift som vil konkurrere med tradisjonelle teleoperatører innen datakommunikasjon.

Her i digi:data redaksjonen tenker vi følgende. Tom Adolfsen og Merkantildata ønsker å rendyrke sine kjerneområder på forhandlersiden; Distribusjon er et stebarn. Terje Christoffersen ønsker å rendyrke sin volumdistribusjon for så å finne nisjer hvor de kan tjene mer penger. Kanskje nyfusjonerte Micro Technology Group kan nå et av sine mål ved å kjøpe MD Distribusjon. De vil kunne komme sterkere inn på systemintegrajonssiden og samtidig knytte sterke bånd til en av Norges største forhandlere. Kanskje Tom + Terje er sant!

Tallene:

Konsern 30.06.96 30.06.95 Endringer
Driftsinntekter 871.129 711.261 22,5%
Vareforbruk 604.180 480.622
Bruttofortjeneste 266.949 230.639 15.74
Lønn og sosiale kost - 151.340 130.614
Andre driftskostnader - 61.167 64.339
Avskrivninger - 9.336 - 7.396
Avskrivn. Goodwill - 3.547 - 2.953
Tap på fordringer - 1.142 - 1.006
Sum driftskostnader - 830.712 - 686.929
Driftsresultat 40.417 24.332 66,1%
Netto finansposter -2.860 - 2.064
Resultat før skatt 32. 657 22.267 68,7%
Til toppen