Sterkt kvartal for AT&T

AT&T kan vise til en vekst i overskuddet på 58 prosent i årets siste kvartal, mens salget økte med fire prosent.

AT&T kan vise til en vekst i overskuddet på 58 prosent i årets siste kvartal, mens salget økte med fire prosent.

Resultatet endte i fjorårets siste kvartal på 1,77 milliarder dollar, opp fra 1,25 milliarder dollar for samme kvartal året før. Inntektene endte på vel 13,5 milliarder dollar, opp fra 12,9 milliarder året før. Resultatet tilsvarer én dollar per aksje, som var i tråd med forventningene, som er noen prosent lavere for årets første kvartal.

Selskapets toppsjef, C. Michael Armstrong, sier at selskapet regner med en vekst i inntektene på mellom fem og syv prosent i år, blant annet som en følge av nylige oppkjøp og vekst innenfor mobiltelefoni.

Blant oppkjøpene er kabel-selskapet TCI. I tillegg etablerte selskapet i løpet av året et joint venture med British Telecom med sikte på å drive internasjonale teletjenester.

Til toppen