Sterkt kvartal fra Telenor

Telenor kunne torsdag legge fram tosiffret vekst i omsetningen tredje kvartal som endte på 20,7 mrd. kroner, opp fra 18,4 mrd. året før. Overskuddet før skatt i tredje kvartal økte til 1,9 mrd. kroner, opp med 324 mill. fra samme kvartal i fjor. Det er nettdelene av virksomheten, satellitt og mobiltelefoni som trekker opp.

Telenor kunne torsdag legge fram tosiffret vekst i omsetningen tredje kvartal som endte på 20,7 mrd. kroner, opp fra 18,4 mrd. året før. Overskuddet før skatt i tredje kvartal økte til 1,9 mrd. kroner, opp med 324 mill. fra samme kvartal i fjor. Det er nettdelene av virksomheten, satellitt og mobiltelefoni som trekker opp.

Kvartalsresultatet preges av ekstraordinære inntekter og utgifter, på plussiden knyttet til salg av eiendom, og på minussiden til investeringer i nye mobilprosjekter i Hellas, Tyskland og Østerrike. Derfor er veksten i tredje kvartal alene på 9 prosent, fra 6,3 mrd. kroner i tredje kvartal 1997 til 6,9 mrd. kroner i tredje kvartal 1998.

Ifølge konserndirektør Torstein Moland, vil teletrafikken fortsette veksten ut året og inn i neste år. Veksten skjer i hovedsak innenfor lokaltelefoni der det er Internett som er den store katalysatoren for økt volum. Internett står for 17 prosent av all lokaltelefoni, som samlet sett vokste med 16 prosent de tre første kvartalene i år. I tillegg til lokaltrafikk er det også markert vekst i trafikk mot mobiloperatørene.

Telenor har så langt i år foretatt prisreduksjoner på telefoni som tilsvarer 400 millioner kroner sammenlignet med 1997, men dette beløpet er dels kompensert ved økt volum. Telenor registrerer også økt overgang til digital telefoni, med en økning på 250.000 ISDN-linjer så langt i år.

Telenor Bedrift og Telenor Programvare ble fisjonert fra hverandre i sommer og begge kan melde om økt overskudd, henholdsvis 39 og 51 millioner kroner før skatt av en omsetning på 5,7 og 1 mrd. kroner.

I Telenor Bedrift er den langsiktige målsetningen en vekst på 5 prosent av omsetningen, eller 285 millioner om en tar utgangspunkt i siste kvartals resultat. Med et resultat på 39 millioner kroner, ligger Bedrift 246 millioner etter denne målsetningen.

Telenors økonomidirektør og påtroppende videadministerende i International, Morten Karlsen Sørby, sier at Telenor-resultatet er noen en kan være godt fornøyd med.

- Vi er godt fornøyd med økningen som er nødvendig for å følge markedet, og for å følge selskapets egen målsetning.

Også på mobiltelefoni kan Telenor se resultatene øke, med en omsetningsvekst på en halv milliard kroner og en resultatforbedring før skatt på 250 millioner kroner.

Telenor, inntekter og resultat Q3 1997-1998

Dr. inntekt

Q3 1998

Res. før skatt

Q3 1998

Dr. innt.

Q3 1997

Res. før skatt

Q3 1997

Bedrift 5.707 39 5.061 -18
International 3.195 -710 2.573 -27
Plus 2.473 200 2.115 213
Mobil 4.236 794 3.706 559
Privat 5.676 624 5.281 319
Programvare 1.008 51 1.007 -9
nextel 326 -186 218 -183
Nett 7.260 1.324 6.747 1.175
IT serv. & I. 2.592 95 2.302 50
Øvrig 2.891 -135 2.417 -252
Eliminasjon -14.595 -133 -12.988 -188
Konsernet 20.697 1.963 18.439 1.639

Kilde: Telenor

Til toppen