Steve Ballmer: - Integrerte tilbud er typisk for bransjen

- Retten kan ikke være så tåpelig at den dømmer oss til deling. Vi har ingen "plan B". Integrerte tilbud er typiske for hele bransjen, sa Microsoft-sjef Steve Ballmer i Oslo onsdag.

- Retten kan ikke være så tåpelig at den dømmer oss til deling. Vi har ingen "plan B". Integrerte tilbud er typiske for hele bransjen, sa Microsoft-sjef Steve Ballmer i Oslo onsdag.

Prosjektet til USAs justisdepartement om å dele opp Microsoft dukket naturlig opp som tema da selskapets toppsjef Steve Ballmer svarte på spørsmål fra utviklere og journalister i Oslo onsdag.

- Vi er ikke bekymret for selskapet, men for brukerne, sa Ballmer. - Microsoft vil leve videre uansett. Men vi er redd for at den teknologiske fornyelsen vil gå saktere dersom selskapet splittes, og for at brukerne også vil møte høyere priser. Vi regner med å få medhold når vi anker [den kommende dommeravgjørelsen]. Ingen rett kan være så tåpelig at den dømmer oss til deling. Vi håper at våre kunder deler denne tilliten til rettsvesenet.

Ballmer innrømmet at Microsoft ikke vokser så fort nå som tidligere, men avviste at det var noe problem.

- Vi ligger an til en omsetning på mellom 22 og 23 milliarder dollar i inneværende år. Børskursen vår faller, i likhet med hele Nasdaq-indeksen. Jeg trodde jeg forsto økonomi, men jeg forstår ikke alltid det som skjer på børsen.

Spørsmål om Microsofts investeringer i helt nye områder, fikk et svært offensivt svar. Microsoft satser sterkt for å etablere seg innen innhold på web, teknologi for å levere innhold og fysisk infrastruktur for å bringe innholdet ut til brukerne. Samtidig understreker Ballmer at når programvare uunngåelig går over til å formidles som tjeneste, utviskes forskjellen mellom innhold, tjenester, programvare og nettsted.

- Vi er av den oppfatning at integrerte tilbud er fordelaktige for brukeren. Vi har mange brukere som ikke benytter seg av våre integrerte tilbud, for eksempel at de bruker andre applikasjoner enn våre selv om de nytter Windows. Men vi har også kunder som oppfordrer oss til å integrere i samme grad som Oracle, IBM og SAP. Integrerte tilbud er ikke noe Microsoft-fenomen. De er typiske for hele bransjen. Hvis brukerne mener at integrerte tilbud ikke er fordelaktige, viser de det ved å anvende sin kjøpekraft på andre produkter. Det er ingen mangel på alternativer.

Pågående juridiske problemer har ikke gjort Ballmer skvetten. Forretningsmessige realiteter pakkes ikke inn i bomull:

- Grunnen til at vi investerer i kabel og kabeloperatører, er å bygge opp partnerskap med dem, slik at de forplikter seg til å bruke vår teknologi til å formidle innholdet.

Ballmer definerte tre hovedkonkurrenter til Microsoft: Kombinasjonen Sun/Oracle, IBM og Linux.

- Med Windows 2000 og SQL Server 2000 er vi i ferd med å ta igjen Sun/Oracle i pålitelighet og skalèrbarhet. Jeg mener vi er bedre enn dem på utviklerverktøy, analyseverktøy og pris. IBM er en egen verden med vesentlig styrke i mellomvare, selv om utviklingsverktøyene ikke har den helt store appellen. Når det gjelder Linux, tror jeg ikke folk velger denne plattformen først og fremst på grunn av kostnader, men fordi tilgangen til kildekoden gjør dem langt på vei selvhjulpne. Selv om ikke vi vil åpne kildekoden, må vi gjøre en langt bedre jobb for at brukerne skal oppnå en tilsvarende grad av selvhjulpenhet, uten at dette går på bekostning av standardene.

Les mer om Microsofts syn på resten av verden:
Steve Ballmer: - Abonnement vil bli Internettets forretningsmodell
Microsoft varsler programpakkens død
Lavere vekst for Microsoft fremover
Microsofts mål med Ericsson-avtalen
Microsoft danner anti-Linux-gruppe
Microsoft utsetter sin strategiske reorientering
Til toppen